Tukea verkossa

Yhä useammat luotettavat tahot ovat laajentaneet palveluaan nettiin. Tarjolla on esimerkiksi verkon välityksellä tapahtuvaa neuvontaa ja ohjattuja vertaistukiryhmiä. Verkko madaltaa kynnystä hakea apua ja näin ongelmiin päästään tarttumaan aiemmin.

Palvelut ovat lähes aina ilmaisia. Suuri osa on rahoitettu julkisilla varoilla.

Mielenterveys

Aikuisten mielenterveystalo on laaja ja suositeltava ammattilaisten ylläpitämä mielenterveysaiheinen sivusto, jota kehitetään jatkuvasti. Palvelua ylläpitää HUS yhteistyökumppaneineen.

Tukinet on yksi suosituimmista verkkopalveluista. Se tarjoaa apua tunnuslauseenaan ”apua arkielämän kriisitilanteissa”. Palvelua kehittää Vammalan-Huittisten seudun Mielenterveysseura ry.

Terveys ja sairaudet

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -sivuilla on potilasversiot erilaista sairauksista ja niiden hoidosta.

Velkaantuminen

Takuu-Säätiö auttaa velkaongelmien kanssa.

Penno on verkossa toimiva ilmainen palvelu, joka auttaa rahanhallinnassa.

Väkivalta perheessä

Perheen sisäiseen väkivaltaan tarjoaa apua Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä Nettiturvakoti.

Nollalinja on luotettava sivusto, jos kokee väkivaltaa parisuhteessa tai sen uhkaa.

Päihteet, peli- ja nettiriippuvuus

Päihteisiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin saa apua A-klinikkasäätiön ylläpitämästä Päihdelinkistä.

Nuortenlinkki on Päihdelinkin sisarsivusto, jonka sisältö on suunniteltu 13-25 -vuotiaille nuorille.

Varjomaailma on tarkoitettu nuorille, joiden vanhemmat käyttävät liikaa päihteitä. Sivuilla on lista auttavista netti- ja puhelinpalveluista.

Peluuri on A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton peliongelmaisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu palvelu.

Parisuhdeongelmat

Väestöliitto tarjoaa runsaasti palveluja Läheinen parisuhde -sivuilla.

Vanhemmuus ja kasvatus

Vanhempainnetti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhemmuuden tukemiseen tarkoitettu palvelu.

Nuorille

Nuorten mielenterveystalo on laaja ammattilaisten ylläpitämä sivusto nuorille, jota kehitetään jatkuvasti. Sivustolla on asiaa ahdistuneisuudesta, itsetuhoisuudesta, käytösongelmista, masennuksesta ja mielialahäiriöistä, oudoista kokemuksista, peliongelmista, päihdeongelmista ja syömishäiriöistä. Palvelua ylläpitää HUS yhteistyökumppaneineen.

Väestöliiton nuorten sivuilla voi keskustella asiantuntijan kanssa luottamuksellisesti kehoon, kehittymiseen, seurusteluun, seksiin tms. liittyvistä asioista, myös vasten omaa tahtoa tapahtuvasta seksuaalisesta toiminnasta.

Nuorille on tarjolla Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten netti.