Näin tuet vankien lapsia – Mitä koulut voivat tehdä?

Voikukkalapset ry:n julkaisemassa Näin tuet vankien lapsia -opaslehtisessä annetaan tietoa siitä, kuinka koulu voi tukea lapsia ja nuoria, joiden vanhempi tai muu läheinen on vankilassa. Opaslehtinen on julkaistu kummallakin kotimaisella kielellä ja se on tehty yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa.

Opaslehtinen postitetaan kaikkiin Suomen peruskouluihin ja se löytyy myös verkosta täältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut julkaisua.