Tuliaisia Englannista

Mitä tehdä kaoottiselle vankilalle? Tämä selvisi Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille vierailulla Isossa-Britanniassa.

Coventryn yliopisto järjesti vierailun ohjelman. Saimme tutustua erilaisiin rikosseuraamusalan toimijoihin sekä osallistua asiantuntijaluennoille.

Englannin vankeinhoidon koulutuskeskuksessa järjestetyistä asiantuntijaluennoista eräs mieleenpainuvimmista oli Leicesterin vankilan johtajan, Phil Novisin, kertomus vankilan sekä korkeakoulun välisestä yhteistyöstä.

Novis sai johdettavakseen Leicesterin vankilan vuoden 2016 helmikuussa. Hän sai tehtäväkseen puuttua vankilan lukuisiin ongelmiin.

Novis kuvasi vankilan lähtötilannetta kaoottiseksi. Vankilan tilannetta vaikeutti epäammatillisesti toimiva henkilökunta, joka ei ollut sitoutunut työhönsä. Lisäksi vankilassa esiintyi väkivaltaa.

Leicesterin vankilassa perustettiin työryhmiä, joissa oli alan korkeakouluopiskelijoita ja vankeja. Opiskelijoiden ja vankien yhteisten projektien avulla vankilatoimintaympäristöä ja sen toimintaa kehitettin aiempaa kuntouttavammaksi. Novisin mukaan erilaiset yhteiset projektit ja tapahtumat edesauttoivat vankeja kokemaan olevansa osa yhteisöä.

Yhteinen kehittämistoiminta antoi vangeille myös mahdollisuuden ajatella rangaistusaikana jotakin muuta kuin päihteitä ja väkivaltaa.

Mitä Suomessa voitaisiin tehdä?

Leicesterin tavoin myös Suomessa opiskelijoiden panos rikosseuraamusalalle tulisi nähdä investointina. Vaikka alan ammattilaisilla on usein kiire ja työ itsessään voi olla hyvin kuormittavaa, alalle erikoistuvien opiskelijoiden työssäoppimisen yhteydessä tuottama työpanos tulisi nähdä enemmän resurssina kuin ammattilaisen työtä kuormittavana tekijänä.

Vankila toimintaympäristönä edellyttää sen erityispiireiden huomioon ottamista toiminnassa. Alaan erikoistunut opetushenkilöstö voi osallistua opiskelijoiden ohjaamiseen jalkautumalla työelämän toimintaympäristöihin. Myös alalla toimineet opiskelijat voivat toimia parityöskentelyssä mentorina niille opiskelijoille, joilla ei ole vielä alan työkokemusta.

Opiskelijoiden työpanosta on mahdollista hyödyntää esimerkiksi jo olemassa olevien strukturoimattomien osastotoimintojen sisältöjen kehittämisessä, kuntouttavien ryhmämuotoisten toimintojen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, vapautuvien vankien vastaanottotyössä, jossa pääpaino on erilaisessa palveluihin ja etuisuuksiin liittyvässä neuvonnassa sekä niiden anomiseen liittyvässä ohjauksessa.

Vaikka alalle opiskelevilla voi olla paljon alaan liittyvää erityisosaamista, niin jokainen kehittämisyhteistyö edellyttää myös toiminnan käynnistämisen resurssointia.

Kehittämisyhteistyössä on tärkeää edetä työelämälähtöisesti ja työelämän ehdoilla. Prosessiin liittyvästä tutkimuksellisesta kehittämistoiminnasta voi vastata koulutusyhteistyökumppani.

Lisätietoa Leicesterin vankilan ja korkeakoulun yhteistyöstä (englanniksi)