ADHD-käsikirjasta uusi, korjattu painos

ADHD-käsikirjasta on ilmestynyt uusi korjattu painos. Käsikirja sisältää yhdeksän teemaa, jotka käsittelevät ADHD-oireita ja niiden aiheuttamia arjen haasteita. Arki haltuun – apua ADHD-oireisiin on suunnattu erityisesti rikostaustaisille ADHD-oireisille henkilöille.

Käsikirjassa kerrotaan ADHD:stä ja oireiden aiheuttamista haasteista. Tiedon lisäksi käsikirja sisältää vinkkejä, harjoituksia ja keskustelutehtäviä, joiden tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta ja tehdä arjesta sujuvampaa.

Käsikirja on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti asiakastyössä. Sisältöjä voi soveltaa myös ryhmissä käytettäväksi.

ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä. Pitkään uskottiin, että ADHD on ainoastaan lasten ja nuorten oireyhtymä, mutta nykyään tiedetään, että useimmilla ADHD-oireet jatkuvat elämää hankaloittavina aikuisuuteen saakka.

Etenkin tunnistamaton ja hoitamaton ADHD aiheuttaa monenlaisia haasteita niin arjessa, työssä kuin opinnoissa.

Lisätietoa

Arki haltuun – apua ADHD-oireisiin -käsikirjaa voi kysyä oppimisvalmennuskoordinaattori Sarita Koskinen-Soikkelilta, jolta voi kysyä myös ADHD:hen ja käsikirjan käyttöön liittyviä koulutuksia.
Käsikirja on myös verkossa.