Rikostaustaiset ja heidän läheisensä saivat laajan tietopaketin nettiin

Kriminaalihuollon tukisäätiö on uudistanut verkkosivunsa. Verkkosivujen tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea rikosseuraamukseen tuomituille ja heidän läheisilleen. Sivuilta löytyy tietoa myös heidän parissaan työskenteleville sosiaali- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille kunnissa, valtiolla ja järjestöissä.

Sivusto tarjoaa apua ja tukea rikostaustaisille ja heidän läheisilleen

Kriminaalihuollon tukisäätiön uusille verkkosivuille on koottu paljon sisältöä rikosseuraamukseen tuomituille. Sivusto kertoo, miten rangaistukseen voi valmistautua, miten vankeusaikaa voi hyödyntää sekä mitä tulee huomioida vankilasta vapautuessa. Sivulta löytyy lisäksi tietoa toimeentulosta, velkojen hoitamisesta sekä päihteettömyyden tuesta.

“Mukana sivuston suunnittelussa on ollut sivuston kävijöitä sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön asiakkaita. Tavoitteena on tarjota sivuston eri käyttäjille kohdennettua tietoa, joka on helposti löydettävissä. Osa sisällöistä on selkokielistetty”, kertoo Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka.

Vankeusaika asettaa omat haasteensa parisuhteelle ja omaissuhteisiin. Vankeutta suorittavien läheisten määräksi on arvioitu 55 000 henkilöä vuosittain. Sivustolta löytyy paljon tietoa vankeusajan vaikutuksista parisuhteeseen sekä tukea omaisten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Vankeusaika vaikuttaa parisuhteen lisäksi lasten hyvinvointiin, minkä johdosta sivustolla on huomioitu myös lapset ja nuoret. Nuorille vastaavaa palvelua ei ole aiemmin ollut saatavilla.

Monipuolista tietoa ammattilaisille  

Kriminaalihuollon tukisäätiön uusilta verkkosivuilta löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa rikosseuraamusasiakkaiden ja heidän läheistensä parissa työskenteleville ammattilaisille. Säätiö koordinoi useita valtakunnallisia kehittämishankkeita ja -verkostoja sekä tuottaa materiaalia esimerkiksi oppimisvaikeuksista ja asumisen tukemisesta. Sivustolla on asiantuntijoiden tuottamaa, syventävää tietoa esimerkiksi rikollisuuden syistä, vankien terveystilanteesta sekä päihteistä ja mielenterveydestä vankilassa.

“Kriminaalihuollon tukisäätiön verkkosivut tarjoavat kattavasti tietoa ja tukea rikostaustaisille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille. Sivusto toteuttaa osaltaan Kriminaalihuollon tukisäätiön perustehtävää: rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä aseman parantamista sekä heidän yhteiskunnassa selviytymisensä edistämistä”, Sunikka summaa.