Kriminaalihuollon tukisäätiön uudet hankkeet vuonna 2018

Uusissa hankkeissa paneudutaan naisvankien kuntoutukseen, sähköisen asioinnin taitoihin, ryhmämuotoiseen yhdyskuntapalveluun ja seksuaalisen väkivallan vähentämiseen.

Naiset näkyviksi

Kriminaalihuollon tukisäätiö käynnistää elokuussa 2018 Naiset näkyviksi -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa kuntouttavia polkuja vankilasta vapauteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloista pääkaupunkiseudulle vapautuvat naiset.

Tavoitteena on, että vapautumisen valmistelu aloitetaan jo vankeusaikana ja hankkeet työntekijät toimivat naisten tukena koko vapautumisprosessin ajan. Vapautumisen jälkeisessä työskentelyssä keskitytään mielekkään päihteettömän päivätoiminnan sekä koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamiseen. Tärkeä työskentelymuoto on hankkeen asiakkailla mahdollisesti esiintyvien traumojen purku.

Hanke käynnistyy varsinaisesti elokuussa mutta tällä hetkellä hanketta toteutetaan pienimuotoisesti vertaisohjaajien voimin.

Naisvankien tukeminen on tärkeää, koska heidän psykososiaalinen – ja myös fyysinen – vointinsa on usein vielä heikompi kuin miesvangeilla. Naiset myös helposti jäävät vangeille suunnatuissa palveluissa miesten jalkoihin, naisvankien erityispiirteitä ja -tarpeita ei huomioida. Monilla heistä on lapsia, jolloin naisten tukeminen ehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä.

Hankkeen sivulle

Hard Luck -nettikahvila

Hard Luck –nettikahvila on rikostaustaisille ja asunnottomille suunnattu päihteetön ja maksuton tila säätiön Kinaporinkadun kiinteistössä. Hanke on STEA:n rahoittama ja sen toiminta-aika on 2018–2020.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä vankilasta vapautuvien sekä asunnottomien valmiuksia sähköiseen asiointiin, tukea päihteettömään ja rikoksettomaan elämään sekä lisätä asiakkaiden osallisuuden ja elämänhallinnan kokemusta.

Hard Luckissa asiakas saa ohjaajilta yksilöllistä ohjausta sähköiseen virastoasiointiin, kuten toimeentulon ja asunnon sähköiseen hakemiseen sekä tietokoneen käytön perusteiden harjoitteluun.

Asiakkailla on käytössään viisi asiakastietokonetta, sähköisen henkilökortin lukulaitteet, puhelin sekä tulostin/skanneri.

Hard Luck –nettikahvilaan voi tulla asioimaan ilman ajanvarausta arkisin klo 9–15.30.

Hankkeen sivulle

RYMY – Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Toiminta on suunnattu yhdyskuntaseuraamusasiakkaille, joiden on hankala löytää palvelupaikkaa tai jotka muuten tarvitsevat tukea palvelun suorittamiseen, mitä niin kutsutuilla perinteisillä palvelupaikoilla ei ole mahdollista tarjota.

Suorittajien tukena on palveluohjaaja, joka auttaa arjen asioissa mm. liittyen päihteiden käyttöön, viranomaisasiointiin, asunnon hakuun ja terveydenhuoltoon.

Työtoimintaa toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä neljä tuntia kerrallaan, 1. maailmansodan aikaisia maalinnoituksia kunnostaen. Työkohteet sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Kannelmäessä, Kivikon ulkoilualueella ja Maunulassa.

Luonnossa oleskelulla on tunnetusti hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, kuten stressin lievittymistä ja mielialan kohentumista.

Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun taustalla on ESR-rahoitteinen Maalinnoitus-hanke. Nyt toimintaa rahoittaa Rikosseuraamuslaitos.

Hankkeen sivulle

SeriE-hanke

SeriE-hankkeen tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vähentäminen ja ennaltaehkäisy.

SeriE-hanke tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua erityisesti nuorille, 15-25 -vuotiaille henkilöille, joilla on huoli omista fantasioistaan ja mieltymyksistään.

Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Hankkeen työntekijöihin voi olla yhteydessä, mikäli omat tai läheisen seksuaalisuus, mielenkiinnon kohteet tai toiminta herättävät huolta.

SeriE-hanke pyrkii jakamaan asiallista ja ajantasaista tietoa seksuaalisuudesta ja sallitun rajoista. Tarjolla on tukea ja konsultaatiota sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille lapsikohteisen seksuaalisuuden kohtaamiseen, käsittelyyn ja rajojen asettamiseen.

Hanke toteutetaan Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpon yhteistyöhankkeena.

Hankkeen sivulle