Paikka auki: Ohjaaja toimintakeskuksiin

Kriminaalihuollon tukisäätiö hakee nuorta, alle 30-vuotiasta, ohjaajaa säätiön toimintakeskuksiin. Hakijalla tulee olla kiinnostus ja edellytykset työskennellä rikosseuraamusasiakkaiden ja päihdekuntoutujien parissa.

Sosiaali- tai terveysalan, humanistisen alan tai muu vastaava koulutus katsotaan eduksi. Nuorella voi olla omakohtainen kokemus rikos- tai päihdekierteestä.

Hakijan tulee olla 18-29 -vuotias työsuhteen alkaessa. Palkattavan nuoren tulee olla työelämän ulkopuolella, eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija. Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.

Kriminaalihuollon tukisäätiön toimintakeskuksia ovat Vertaistuki Redis, Nuorten toimintakeskus, Hard Luck -nettikahvila ja iltatoimintakeskus Raittila.

Ohjaaja toteuttaa kussakin toimipisteessä asiakasohjaukseen liittyviä avustavia tehtäviä ammattitaitoisten tiimien yhtenä jäsenenä. Työnkuva on ns. kiertävä, eli ohjaaja työskentelee jokaisessa toimipisteessä noin 3 kuukautta kerrallaan.

Tarkoituksena on, että ohjaaja pääsee työskentelemään kohderyhmän arjen hallinnan, vapaa-ajan, rikos- ja päihdekierteen katkaisun sekä kuntouksen parissa.

Määräaikaisen työsuhteen pituus on yksi vuosi ja se pohjautuu STEAn Paikka auki -ohjelmaan. Palkkaluokka on yksityisen sosiaalipalvelualan G16. Työ sisältää Raittilan osalta myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään liitetiedostoina (word tai pdf) perjantaihin 21.9.2018 kello 16 mennessä osoitteeseen: karoliina.koskinen@krits.fi

Lisätietoja: toimintakeskuskoordinaattori Karoliina Koskinen, p. 050 3522 249