Huuto

Kävin teatterissa Joensuun Pakkahuoneella. Puitteiltaan kulttuurinautinto ei eronnut muista vastaavista tapahtumista muutoin kuin että Pakkahuoneen ovella seisoi tulijoita vastassa joukko vanginvartijoita ja teatterisalissa oli vartijoiden lisäksi järjestyksenvalvojia.

Näyttämön sen sijaan ottivat haltuunsa viisi Pyhäselän vankilan miesvankia. Kysymyksessä oli Pyhäselän vankilan ja Taittuu ry:n yhteinen teatteriproduktio, jonka HUUTO-nimisestä näytelmästä sain nauttia.

Vankilateatteri ei sinänsä ole uusi kuntouttava keksintö, mutta tietääkseni tämä oli ensimmäinen laatuaan Pohjois-Karjalassa.

Oli hienoa havaita, miten esiintyjät nauttivat lavalla olosta. Heistä huokui aito tekemisen ilo. Teatterimaailmaa sen enempää tuntematta voisin väittää, etteivät roolisuoritukset hävinneet ammattinäyttelijöille lainkaan.

Esitykseen oli aidosti panostettu ja nähty valtavasti vaivaa. Hölmölaissatuja parodioiva dekkaritarina ei jättänyt katsojaakaan kylmäksi vaan sen huumori osui ja upposi, ainakin allekirjoittaneeseen.

Produktion toteuttaminen on vaatinut sitoutumista myös muilta kuin illan tähdiltä. Ulkopuolisen toiminnan sijoittaminen osaksi suljetun laitoksen toimintaa on oma prosessinsa ja vaatii sekä halua että joustavuutta myös Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiltä, erityisesti vankilan johdolta.

Lisäksi toiminta on vaatinut sitoutumista myös muilta, tässä esimerkissä rikosseuraamusesimieheltä, joka on ollut produktiossa läheisesti mukana.

Teatteriproduktio on yksi, joskin äärimmäisen hieno esimerkki siitä, mitä kaikkea paikallisella tasolla voidaankaan toteuttaa. Rikosseuraamusalalla on olemassa koko joukko vastaavantyyppisiä paikallisen tason hankkeita, joista ei välttämättä laajemmin tiedetä.

Ne voivat olla innovatiivisia, huikeita juttuja, joista vinkkiä voisivat saada toimijat toisaallakin.

Olisikin tärkeää, että vastaavantyyppiset paikallisella tasolla toteutettavat hankkeet tulisivat laajemminkin tietoon.

Aluekeskukset mitä luultavimmin tietävät, mitä alueella tapahtuu, ainakin suurin piirtein, mutta hyviksi havaittujen ideoiden levittäminen aluerajojen yli voisi olla hyödyllistä.

Jonkinlainen koonti valtakunnallisella tasollakaan ei olisi pahitteeksi.

Mielekäs ja voimaannuttava tekeminen rangaistusaikana on tärkeää. Vankeuslainkin eräs lähtökohta on, että rangaistusaikana on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka pitävät yllä rikoskäyttäytymistä.

Se voi tarkoittaa joidenkin vankien kohdalla sitä, että heidän on löydettävä itsestään uusia voimavaroja, jotka saavat aikaan muutosta asenteissa ja ajattelussa tai sysäävät jo virinnyttä muutosprosessia eteenpäin.

Toivottavasti näyttelijät ovat prosessin aikana löytäneet itsestään uusia puolia ja saaneet itselleen produktioon osallistumisesta jotain sellaista, mikä heitä kantaisi sitten, kun näytöksen jälkeen ei enää tarvitsekaan lähteä takaisin vankilaan.

Kiitos teille rohkeat miehet!