Kirjeeni Sinulle

Tahdon kiittää kaikesta siitä, miten autoit monia asiakkaitani ja mitä opetit minulle ammattilaisena. Autoit useita asiakkaitani sellaisin keinoin, joita ammattilaisilla ei ole käytössään.

Avullasi asiakkaani oivalsivat paremmin tilanteitaan ja oppivat vähitellen luottamaan, että elämä ilman päihteitä kantaa. Yhteisökokoukset kasvattivat meitä ja tarjosivat foorumin avoimeen dialogiin sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Nyt ymmärrän paremmin asiakkaideni maailmaa ja vuorovaikutustastamme.

Tarjosit minulle mahdollisuuden nähdä peilistä sen ammattilaisen, jollaiseksi en koskaan halunnut tulla. Vasta sinä opetit ymmärtämään, millaiset sanat voivat lisätä vastarintaa, vaikka tarkoitus oli päinvastainen ja motivaation lisäämiseen tähtäävä.

Millainen ammattilainen olisinkaan nyt, jos en olisi tavannut sinua ja suostunut yhteistyöhön kanssasi?

Missä vaiheessa asiakkaani olisivat toipumisprosesseissaan? Patoavaisivatko he sisällään ajatuksiaan, joissa kokisivat huonommuutta, häpeää tai pelkoa?

Asettaisivatko muurit ja virka-asemat heidän avoimuudelleen esteitä? Miettisivätkö he yksin ajatuksia, joita vain toinen samanlaisessa tilanteessa ollut voisi ymmärtää?

Olisivatko asiakkaamme koskaan ymmärtäneet toimintaansa ilman vastakkainasetteluasi? Istuisiko asiakkaamme nyt portilla muovikassinsa kanssa vailla päämäärää, jos et sinä olisi hakenut häntä ja vienyt perille?

Miten asiakkaan vuorovaikutus byrokratian rattaissa onnistuisi ilman tulkkaustasi?

Oletko koskaan ajatellut, miten arvokasta kokemuksiisi pohjaavaa tietoa sinulla on? Sinä ja kokemuksesi olette arvokkaita.

Me ammattilaiset tarvitsemme kokemuksiasi kasvumme tueksi, rikosseuraamusalan käytänteiden kehittämisessä, koulutuksissa, julkisessa keskustelussa sekä päätöksenteossa.

Kokemusasiantuntija Jarmo Erosen aloitteesta rikostaustaisille järjestetäänkin nyt kokemusasiantuntijavalmennus. KEIJO-valmennuksessa tuetaan kasvua kokemusasiantuntijuuteen sekä osallisuutta alan ammattilaisten kanssa käytävään vuoropuheluun. Valmennuksessa mahdollistetaan kokemuksen ammattilaisen sekä asiakkaiden äänten tuominen esiin.

Valmennuksessa opetellaan, miten, missä ja minkä verran voi, tai edes kannattaa jakaa, kokemuksiaan. Valmennuksessa opitaan kokemusten jakamista itseään ja lähimpiään haavoittamatta ja tilaa asiakkaille antaen.

Lisäksi opetellaan ammatillisia menetelmiä sekä vaikuttamisen keinoja. Valmennuksessa annetaan tilaa unelmoida ja tuetaan uusien ideoiden toteuttamisessa.

Valmennuksessa opetellaan toimimista kokemusasiantuntijana tai vertaisena tai molempina. Mikäli koulutuksen jälkeen löytää paikkansa toisaalta ja haluaa lopullisesti luopua entisen vangin tai päihteidenkäyttäjän identiteetistä, sekin on perille löytämistä siinä missä työskentely kokemusasiantuntijanakin.