Vankilasta vapautuvien päihdekuntoutukselle tunnustusta

Kriminaalihuollon palkinto Kalliolan Setlementin Vahvasti tukien -toiminnalle.

Kriminaalinhuollon tukisäätiön järjestämä ajankohtaistapahtuma Kriminaalityön foorumi on tänään kerännyt rikostaustaisia ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia Tampereelle.

Perinteiseen tapaan tilaisuudessa jaettiin 4000 euron Kriminaalihuollon palkinto, jonka sai tänä vuonna Kalliolan Setlementin Vahvasti tukien -toiminta. Saajan oli valinnut Kriminaalihuollon tukisäätiön hallitus.

Vankiloissa on kansalaisia, joiden edellytykset selviytyä ovat muita ihmisiä heikommat. Kuntoutusta vankilassa ja sen jatkumista vangin kotikunnassa uhkaavat sekä vähenevät resurssit että vankilaan tuomittujen ihmisten heikkenevä toimintakyky ja lisääntyvä päihdeongelma. Asumispalveluissa asumisen keskeyttää ylivoimaisesti eniten päihteiden käyttö.

”Vankilasta vapautuva jää liian usein tyhjän päälle, vaikka tarvitsisi tukea pystyäkseen ylläpitämään vankilassa aloitettua elämänmuutosta vapaudessa. Tässä on Vahvojen paikka”, totesi palkinnon ojentanut Kriminaalihuollon tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Kaakinen palkintopuheessaan.

Vahvasti tukien on rikostaustaisille päihdeongelmaisille tarkoitettu maksuton avokuntoutusohjelma Helsingissä, jonne vanki voi hakeutua kotikunnasta riippumatta.

Toiminta alkoi Raha-automaattiyhdistyksen (nykyisin STEA) projektina elokuussa 2009. Vapautunut vanki sai asunnon ja asumisen valmennusta Kriminaalihuollon tukisäätiöstä. Kalliolan roolina oli tuottaa vapautuville soveltuvaa päihdekuntoutusta.

Kehittämistyön tuloksena saatiin portaittain etenevä rikostaustaisille päihdeongelmaisille tarkoitettu avokuntoutusohjelma, joka saatiin Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun avustuksen piiriin vuonna 2013. Tavoitteena on tukea asiakasta päihteettömässä ja rikoksettomassa elämässä, arjen hallinnassa ja asumisessa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien sekä tarvittaessa asumispalveluiden kanssa.

Kuntoutus voi alkaa jo vankeusrangaistuksen tai valvotun koevapauden aikana. Kuntoutus tapahtuu avomuotoisesti pienryhmässä Helsingissä. Ryhmän lisäksi kuntoutuja saa myös yksilöllistä ohjausta. Jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen toipumista koskeva suunnitelma.

Vahvasti tukien -kuntoutuksen työskentelymuotoja ovat ryhmäkeskustelut, yksilökeskustelut, perhe- ja läheistyö sekä yhteinen toiminta. Kuntoutuksen viitekehyksenä on Good Lives Model (GLM), hyvän elämän malli.

Työskentelyssä keskitytään enemmän asiakkaan suojaaviin ja positiivisiin tekijöihin kuin riskeihin. Kyky tehdä omaa elämää koskevia valintoja on menetelmän pääajatus.

Kuntoutuksen kesto on yksilöllinen, yleensä neljästä kahdeksaan kuukauteen.

Kalliolan Setlementin Vahvasti tukien

Kuva: Kallion Setlementin Vahvasti tukien -kuntoutuksen yhteisövalmentajat Antti Puustinen, Kirsi Kovanen ja Anne Suominen sekä yhteisöjohtaja Antti Karjalainen vastaanottavat 4000 euron Kriminaalihuollon palkinnon Tampereella 20.11.2018. Palkinnon jakajina Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka (vas.) ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Kaakinen (oik.).