Postin palvelumuutos heikentää merkittävästi asunnottomien ja rikostaustaisten asemaa

Posti muuttaa poste restante -palvelun maksulliseksi 1.3.2019 alkaen. Jatkossa postin noutamisesta veloitetaan 3,10 euroa kerralta. Muutoksen tavoitteena on karsia kustannuksia. Palvelun muuttuminen maksulliseksi asettaa asunnottomat eriarvoiseen asemaan muuhun väestöön nähden. Muutos koskettaa myös rikostaustaisia, koska noin kolmasosa vangeista vapautuu asunnottomana.  

“Kolme euroa ei ole kaikille suuri raha, mutta perustoimeentulotuella elävälle asunnottomalle se on kohtuuton. Kun jokaisesta postin noudosta veloitetaan, asunnottomilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tarkastaa postejaan riittävän usein ja tieto asunnottoman elämään olennaisesti vaikuttavista asioista jää saamatta”, kertoo Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius.  

“Toisaalta kuka meistä työssäkäyvistäkään olisi valmis maksamaan kolme euroa laskujensa vastaanottamisesta”, täydentää toimitusjohtaja Sanna Sunikka. 

Viranomaispäätökset tulee hallintolain mukaan toimittaa henkilölle postitse. Poste restante on tarjonnut asunnottomille tiedonsaannin heitä olennaisesti koskevissa päätöksissä, kuten tietoa tarjotusta asunnosta tai työpaikasta. Mikäli asunnoton ei saa tietoa viranomaisten selvityspyynnöistä esimerkiksi koskien toimeentulotukea, perusturva evätään riittämättömän selvityksen vuoksi. 

Rangaistukseen tuomitut saavat kirjeitse kutsun tulla tekemään rangaistusajan suunnitelmaa yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Mikäli suunnitelmaa ei saada tehtyä, he saavat kirjeitse kehotuksen ilmoittautua suorittamaan rangaistusta vankilaan. Jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa kirjettä ja saapua sovitusti, hänet etsintäkuulutetaan. Näin ollen muutos saattaa vaikuttaa myös poliisin työmäärään ja asunnottomien rangaistukseen tuomittujen mahdollisuuteen suunnitella tuomiotaan.  

“Nähtäväksi jääkin, saavutetaanko muutoksella tosiasiallisia säästöjä vai siirtyvätkö kohonneet kustannukset Postilta poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen maksettaviksi”, Sunikka pohtii. 

Useat järjestöt ovat esittäneet huolensa poste restante -palvelun muuttumisesta maksulliseksi, sillä se heikentää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa ennestään. Postilain mukaan yleispalvelun hinnoittelun tulee olla kohtuullista, avointa ja syrjimätöntä. Muutos syrjii asunnottomien oikeutta tiedonsaantiin asioissa, jotka ovat keskeisiä heidän perus- ja oikeusturvansa kannalta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sanna Sunikka, sanna.sunikka(a)krits.fi, 040 5117 999
Asumispalvelukoordinaattori Mia Juselius, mia.juselius(a)krits.fi, 050 4124 310