Eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää digitaitojen tukemista

25.-31.3. vietetään All Digital Week- teemaviikkoa ympäri Eurooppaa. Tällaista teemaviikkoa tarvitaan muun muassa siksi, että DESI -raportin mukaan 43 prosentilla eurooppalaisista on riittämättömät digitaidot. Vaikka Suomi kuuluu digiosaamisen kärkimaihin Euroopassa, arvioidaan yli miljoonan suomalaisen tarvitsevan digitukea.

Julkisten palvelujen sähköistyminen sekä nopea digitalisaation eteneminen paitsi helpottaa viranomaisasiointia, myös lisää digisyrjäytymistä ja heikentää niiden henkilöiden perusoikeuksia, joiden valmiudet sähköiseen asiointiin ovat syystä tai toisesta heikot. Ikäihmisten, erityistarpeisten ihmisten sekä maahanmuuttajataustaisten lisäksi ilmeisessä digisyrjäytymisriskissä ovat jo muutoinkin yhteiskunnan laidalla elävät. Näitä ovat muun muassa asunnottomat, köyhyysrajan alapuolella elävät sekä vankeusrangaistusta suorittavat ja vapautuvat vangit. Heillä on suuri tarve julkisille palveluille, mutta riittämättömät taidot ja välineet. Laitteiden ja tilojen lisäksi yhteiskunnan laidalla elävät ihmiset tarvitsevat digitukeensa ymmärrystä kohderyhmän erityistarpeista, kuten oppimisen ja keskittymisen pulmista sekä päihdeongelmista.

Sininauhaliiton Ruokajonosta osallisuuteen -hanke yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa perusti MargIt-verkoston syksyllä 2018 tavoitteenaan tuoda näkyväksi ja antaa äänen tälle ihmisryhmälle. Digiosallisuus kuuluu kaikille, ja digisyrjäytyminen syrjäyttää kaikesta osallisuudesta yhteiskunnassa. Osattomuus johtaa turvattomuuteen ja paheneviin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

MargIt -verkosto kertoo toiminnastaan keskustakirjasto Oodissa 26.3. klo 17.

Katja Kivipuro
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Hard Luck -nettikahvilahanke

Piia Niilola
Sininauhaliitto
Ruokajonosta osallisuuteen -hanke