Hard Luck -nettikahvilassa tuetaan rikostaustaisten digiosallisuutta kahvikupin äärellä

Kuva: Penn State, CC BY-NC-ND – Flickr

Viranomaisasioinnin ja palvelujen digitalisaatio helpottaa asiointia, mutta samalla vaarantaa sellaisten henkilöiden perusturvan toteutumisen, joilla on riittämättömät taidot ja välineet digitaaliseen asiointiin. Kriminaalihuollon tukisäätiön Hard Luck -nettikahvilassa rikostaustaiset, asunnottomat ja päihdekuntoutujat saavat konkreettista apua sähköiseen asiointiin. 

Suomessa arvioidaan olevan yli miljoona henkilöä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä digitalisaatiokehityksestä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat henkilöt, joiden toimeentulo on sosiaalietuuksien varassa, mutta joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluja. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi vankeusrangaistus, puuttuvat laitteet tai heikot digitaidot.

Kriminaalihuollon tukisäätiön Hard Luck -nettikahvila tarjoaa käytännön digitukea henkilöille, joilla on tuen tarvetta sähköisessä asioinnissa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta lisäämällä asiakkaiden digiosallisuutta.

“Eriarvoisuus lisääntyy koko ajan myös digitalisaatiossa. Samanaikaisesti, kun diginatiivi sukupolvi hallitsee älylaitteita entistä paremmin, on olemassa muun muassa rikostaustaisia ja asunnottomia, jotka eivät ole tablettitietokonetta koskaan nähneet. Hard Luck -nettikahvila pyrkii vastaamaan juuri tähän tarpeeseen”, kertoo hankkeen vastaava ohjaaja Katja Kivipuro.  

Rikostaustaisilla ja asunnottomilla on usein erityisiä tarpeita, joiden vuoksi asiointi virastoissa on hankalaa. Näitä voivat olla muun muassa erilaiset keskittymisen, oppimisen ja hahmottamisen pulmat sekä päihdehäiriöt. Rikostaustaisten ja asunnottomien digituki vaatii ymmärrystä yhteiskunnan marginaalissa elämisen haasteista, turvallisen ja rauhallisen tilan sekä paljon aikaa ohjaajilta.

“Meillä on käynyt asioimassa henkilöitä, jotka eivät ole koskaan maksaneet laskua tietokoneella. Miten voidaan olettaa, että nämä ihmiset hoitavat itsenäisesti virastoasiansa sähköisesti, jos eivät ole esimerkiksi elinkautisvankeuden jäljiltä kahteentoista vuoteen käyttäneet tietokonetta?” Kivipuro kysyy.

Hankkeeseen ohjautuu asiakkaita muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen ja asunnottomuustyötä tekevien yhteistyökumppaneiden kautta. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden 2018 aikana asiointikäyntejä kertyi yli viisisataa. Asiakaspalautteen perusteella asiakkaiden varmuus omasta osaamisesta on lisääntynyt ja osa heistä on päässyt esimerkiksi opiskelemaan tai saanut asunnon. 

Tällä viikolla vietetään All Digital Week -teemaviikkoa ympäri Eurooppaa. Viikon tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, että eurooppalaisista jopa 43 prosentilla on riittämättömät digitaidot. 

Lisätietoja:
Vastaava ohjaaja Katja Kivipuro, Hard Luck -hanke, katja.kivipuro@krits.fi, 050 5937 979
Toimitusjohtaja Sanna Sunikka, sanna.sunikka@krits.fi, 040 5117 999
Viestintäkoordinaattori Anni Ahtola, anni.ahtola@krits.fi, 044 769 3982