Suomessa vapautuu vuosittain satoja vankeja asunnottomaksi

Vangeista noin kolmannes vapautuu Suomessa asunnottomana. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavistakin asunnottomia on ainakin joka kymmenes. Asunnottomuus on Suomessa vähentynyt, mutta tämä positiivinen kehitys ei koske vapautuvia vankeja. Vapautuvien asumisen tuen -verkoston (VAT-verkosto) tavoite on vähentää ja ennaltaehkäistä rikostaustaisten henkilöiden asunnottomuutta.  

“Tutkimusten mukaan asunnottomuus lisää uusintarikollisuutta. Asunnottomana vapautuvan on erittäin vaikeaa saada elämäänsä hallintaan”, VAT-verkoston koordinaattorina Kriminaalihuollon tukisäätiössä työskentelevä Anna Leppo kertoo.   

VAT-verkosto on toiminut rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi jo lähes kymmenen vuotta. Verkostossa on mukana rikostaustaisille tukea tarjoavia järjestöjä eri puolilta maata. Verkoston jäsenjärjestöt tarjoavat vuosittain asunnon ja tukitoimia yli kolmelle tuhannelle avun tarpeessa olevalle henkilölle.

VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiainen kertoo, että vankilasta tukiasuntoon vapautuva henkilö tarvitsee monenlaista tukea arjen ja asumisen sujumiseen. ”VAT-verkosto on kahden viime vuoden aikana jakanut sadalle vähävaraiselle rikostaustaiselle henkilölle ”Vapautuvan asumispakkauksen”, joka sisältää esimerkiksi mopin, siivousliinoja, puhdistusaineita, kattiloita ja paistinpannun. Pakkaukset osoittavat välittämistä ja auttavat huolehtimaan kodista ja hyvästä ravitsemuksesta”, kertoo Rautiainen.    

Monilla paikkakunnilla ei ole riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tukiasuntoja voi olla liian vähän tai ne eivät vastaa asiakkaiden tarpeisiin. VAT-verkoston jäsenjärjestöt ovat muun muassa kehitelleet uudenlaisia välivuokrausmalleja vapautuvien vankien asuntotilanteen parantamiseksi. 

  ”Vaikeimmassa asemassa olevat asunnottomat ovat usein pudonneet kaikkien palvelujärjestelmien ulkopuolelle. He hakevat yösijaa hätämajoituksesta, kadulta tai rappukäytävistä, kun muuta ei ole, kertoo Hanna-Riikka Alasippola, joka työskentelee Pyöröovesta ulos -hankkeessa Jyväskylässä.
  
Vapautuvalla vangilla on usein tarvetta erilaisiin tukimuotoihin, jotka tukevat kuntoutumista, asumista ja integroitumista yhteiskuntaan. “Pelkästään katto pään päällä ei riitä. Asunnon lisäksi tulisi tarjota yksilön tarpeisiin räätälöityä tukea. Vankilan, kotikunnan sosiaalitoimen ja tukipalveluita tarjoavien järjestöjen tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä, jotta vapautuvalle vangille löytyisi ajoissa asunto ja tarvittavat tukimuodot” Leppo painottaa.

VAT-verkosto järjestää seminaarin Jyväskylässä 15.5.2019 yhteistyössä Sininauhaliiton koordinoiman Pyöröovesta ulos -hankkeen kanssa. Rikostaustaisten asumisen ja elämänhallinnan tukeminen -seminaarissa käsitellään rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämisen keinoja Jyvässeudulla ja opitaan uutta tukityön työmenetelmistä iltapäivän työpajatyöskentelyssä.

Lisätietoja:
VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiainen, markku.rautiainen(a)om.fi, 050 356 2931
VAT-verkoston koordinaattori Anna Leppo, anna.leppo(a)krits.fi, 050 412 4022
Pyöröovesta ulos -hankkeen projektityöntekijä Hanna-Riikka Alasippola, hanna-riikka.alasippola(a)jklkl.fi, 040 591 7476