Hard Luck -nettikahvilan toimintamalli voittoon TERVE-SOS -kilpailussa

Kriminaalihuollon tukisäätiön Hard Luck -nettikahvilan “Digiosallisuus syrjäytymisen ehkäisykeinona” -toimintamalli valittiin TERVE-SOS 2019 -kilpailun voittajaksi Oulussa. Toimintamalli äänestettiin myös yleisön suosikiksi. Kilpailuun haettiin hyvinvointiteknologiaan liittyviä toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaan arkea ja tukevat hyvinvointia.  

Palvelujen ja viranomaisasioinnin digitalisoitumisen myötä riittävät digivalmiudet ovat edellytys täysipainoiseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Hard Luck -nettikahvilan toimintamallissa rikos- ja päihdetaustaisille sekä asunnottomille tarjotaan rauhallinen tila sekä ohjausta sähköiseen asiointiin. Asiakkaat opettelevat digilaitteiden käyttöä sekä saavat konkreettista apua esimerkiksi toimeentulotukihakemuksen täyttöön. 

“Vankiloista vapautuvat ja asunnottomat ihmiset unohdetaan usein keskusteltaessa digituesta. Digiyhteiskunta muuttuu nopeasti, ja vankeusrangaistuksen tai asunnottomuuden aikana on hyvin hankala pysyä kärryillä kehityksestä. Mikäli vapautuvia vankeja tuetaan opettelemaan esimerkiksi sähköistä virastoasiointia, omien asioiden hoito helpottuu. Tämä myös lisää oman elämän hallinnan tunnetta ja voi siten vähentää uusintarikollisuutta”, kertoo hankkeen vastaava ohjaaja Katja Kivipuro.

Hard Luckissa vastaava ohjaaja ja vertaisohjaaja toimivat työparina, jossa kummallakin on oma tehtävänsä. Vastaava ohjaaja tuntee palvelujärjestelmän ja virastokielen, vertaisohjaajalla on omakohtainen kokemus sekä vankila- ja päihdekierteestä että rikoksista irtautumisesta ja toipumisesta. Kahvila on pieni, päihteetön ja kodinomainen tila, jossa ohjaajilla on aikaa asiakkaiden yksilölliseen tukemiseen.

“Asiakkaat kokevat hälyn ja virastomaisuuden usein ahdistavaksi. Tilaratkaisulla sekä vertaisohjaajalla on suuri merkitys sille, että asiakkaat voivat rauhoittua harjoittelemaan digilaitteiden käyttöä. Rikostaustaisilla voi usein olla oppimiseen ja keskittymiseen liittyviä haasteita, minkä vuoksi rauhallisen tilan turvaaminen ensisijaisen tärkeää, Kivipuro kertoo. 

Hard Luck nettikahvila on toiminut Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloissa Veikkauksen tuella toukokuusta 2018 lähtien.

Lisätiedot: 
Vertaistoimintojen johtaja Karoliina Koskinen, karoliina.koskinen@krits.fi, 050 3522 249
Vastaava ohjaaja Katja Kivipuro, Hard Luck -hanke, katja.kivipuro@krits.fi, 050 5937 979