Rikos- ja päihdetaustaisten läheiset jäävät usein yksin – uudesta vertaisryhmästä tukea ja tietoa

Kuva: Pixabay

Kondis ry järjestää yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa vertaistukiryhmän rikos -ja päihdetaustaisten läheisille 23.5.2019 klo 18:00 alkaen. Ryhmä kokoontuu Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloissa Kinaporinkatu 2 A 4. Ryhmä kokoontuu jatkossa parittomien viikkojen torstaisin. 

Suomessa on eri arvioiden mukaan 85 000 – 90 000 päihdeongelmasta kärsivää. Päihderiippuvaisille on kehitetty erilaisia tuki- ja kuntoutusmuotoja, mutta läheisille tarjottava tuki on niukkaa. 

Läheiset kokevat usein jäävänsä vaille tukea läheisen päihteidenkäytön aiheuttamien tunteiden kanssa. Läheisen päihderiippuvuus aiheuttaa häpeää ja syyllisyyden kokemuksia, minkä vuoksi avun hakeminen tuntuu vaikealta. Myös läheiset tarvitsevat tukea läheisensä päihdeongelmasta toipumiseen. 

Torstaina käynnistyvässä, läheisille suunnatussa vertaisryhmässä päihde- ja rikostaustaisten läheiset saavat mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan sekä kuulla muita samassa tilanteessa olevia. Ryhmässä käsitellään tapoja selvitä haastavasta elämäntilanteesta ja annetaan konkreettista tukea ja neuvoja palveluista ja niihin hakeutumisesta. Ryhmässä opetellaan myös keinoja rajojen asettamiseen itselle ja läheiselle.

Vertaisryhmässä saatava tuki ja ymmärrys tuovat voimavaroja ja antavat luottamusta oman elämän hallintaan. Tunne oman elämän hallinnasta on osa toipumisprosessia, jossa käyttäjällä ei ole enää niin suurta valtaa läheisen elämään.

Ryhmän toiminta on päättynyt elokuussa 2019!