Kriminaalityön foorumi 2019: Tavoitteena avoimemmat rikosseuraamukset

Miten avoimia rikosseuraamuksia toteutetaan Suomessa ja Skotlannissa? Kriminaalihuollon tukisäätiö järjestää Kriminaalityön foorumin “Muurit nurin – kohti avoimempaa rikosseuraamusta” 31.10. Paasitornissa Helsingissä. Foorumissa käsitellään tuomion suorittamista vankilan ulkopuolella, kuten ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa.

“Katsomme, että mahdollisimman avoimet rikosseuraamukset ovat yksilön kannalta parhaita, koska ne mahdollistavat paremmin sosiaalisten suhteiden ylläpidon ja yhteiskunnallisen osallisuuden. Avoseuraamukset tulevat myös yhteiskunnalle huomattavasti vankeusrangaistusta halvemmaksi”, kertoo Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka.

Pääpuhujaksi foorumiin saapuu tutkija Hannah Graham Stirlingin yliopistosta Skotlannista. Skotlannissa on luovuttu lyhyistä vankeusrangaistuksista ja painopistettä siirretty avoseuraamuksiin, kuten yhdyskuntapalveluun.

Suomessakin tavoitteena on siirtyä turvallisesti kohti avoimempaa täytäntöönpanoa. Foorumissa nostetaan esiin esimerkiksi uusia vankilahankkeita ja yhdyskuntapalvelun suoritustapoja. Onnistuneiden esimerkkien lisäksi foorumissa keskustellaan avoimiin seuraamuksiin liittyvistä haasteista, kuten turvallisuuskysymyksistä ja eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä.

“Keskustelu kuntouttavasta kriminaalipolitiikasta on uuden hallituskauden myötä lisääntynyt ja sosiaalipoliittiset toimet nähdään keinona vähentää uusintarikollisuutta ja lisätä turvallisuutta. Kriminaalihuollon tukisäätiön yksi perustehtävistä on edistää kuntouttavaa kriminaalipolitiikkaa, mitä myös Kriminaalityön foorumissa nostamme keskusteluun”, Sunikka sanoo. Foorumin ilmoittautuminen ja ohjelma löytyvät täältä.

Kriminaalityön foorumi on vuodesta 2012 alkaen järjestetty ajankohtaistapahtuma, joka kokoaa yhteen rikosseuraamusalan järjestö- ja viranomaistoimijoita keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Kriminaalityön foorumi on suunnattu rikosseuraamusalalla työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedot:
Viestintäkoordinaattori Anni Ahtola, anni.ahtola(a)krits.fi, 044 7693 982 (29.6. saakka)
Kehittämisjohtaja Maarit Suomela, maarit.suomela(a)krits.fi, 050 4124 302 (1.7. alkaen)