Terveiset Vanajan naisvankilan arjesta!

Pääkaupunkiseudulle vapautuvalla naisvangilla on Naiset näkyväksi -hankkeen tuki jo vankeusaikana, mikä helpottaa huomattavasti koevapauden valmistelua ja vapautumisesta johtuvaa stressiä. Tutut kasvot jo vankilan ”muurien” sisäpuolella – vaikka avolaitoksessa näkyviä muureja ei olekaan – näkyvät koevapauden tai vapautumisen ensimmäisinä päivinä; on ihminen, jolta kysyä eikä tarvitse kursailla, kun molemmat tietävät, että vankeutta on jo takana joskus enemmän ja joskus vain lyhyt käynti.

Hämeenlinnan vankilasta Vanajan vankilaan ja sieltä tuetusti omaan kotiin, kämppään, tuettuun asumiseen, soluasuntoon, laitokseen, mutta toivottavasti ei kadulle eikä kaverin nurkkiin. Vankila voi olla parhaimmillaan ponnahduslauta opintoihin, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai päihdekuntoutukseen. Kuntien erilainen tarjonta näkyy juurikin naisvangin koevapauden toimintavelvoitteena tai vapautumisen jälkeisessä toiminnassa; isoissa kaupungeissa palvelujärjestelmä on monipuolisempi, kun pienemmässä kunnassa vapautuva naisvanki sullotaan samaan muottiin miesasiakkaiden kanssa.  Naiset näkyväksi –hanke on ollut hyvä apu tuen ja toiminnan yhteensovittamisessa, mutta myös naisten tarpeiden ”aukikirjoittamisessa”.

Naisvangin kuntoutumisen eteen on kehitelty työkaluja yli kymmenen vuotta. Erityisen iloinen olen Vinn-ohjelmasta, jota on voitu tarjota Vanajalla naisille jo useamman ryhmän verran ja vielä useammin yksilökeskusteluna. Naisvangin elämässä lähisuhdeväkivalta on hyvin tyypillinen ilmiö, joten olemme kehittäneet Akka-käsikirjaa jo kymmenen vuotta, jolloin traumoihin ja kriiseihin on tullut hivenen ymmärrystä. Myöskin Mikkelin Violassa kehitetty Move –käsikirja on ollut käyttökelpoinen työkalu myös naisvankien kanssa työskennellessä.

Erilaisin toiminnallisin menetelmin kuten tanssien, teatteria tekemällä ja taidette luomalla olemme tarjonneet naisvangeille hieman vankilan arjesta poikkeavaa  toimintaa. Myöskään jooga ja mindfulness eivät ole vieraita Vanajan naisille. Kaikkea tarvitaan perusarjen opettelun lisäksi. En myöskään näin kauniina kesäkuisena päivänä voi täysin ohittaa Vanajan terapeuttista ympäristöä: metsää, järveä, peltoa, kasvimaata, kukkia, nurmea sekä runsaan linnuston ristisoittoa; fasaanikukko Kalle on henkilöitynyt monelle naisvangille ja heidän kertomuksissaan Kallen persoonallisesta tavasta olla fasaani lapsitapaajille.