Kuka auttaisi rikostaustaista, asunnotonta naista?

Viime aikoina olemme Naiset näkyviksi -hankkeessa pohtineet monta kertaa ääneen sitä, kuinka asunto luo monessa suhteessa pohjan koko elämän rakentamiselle ja eheytymiselle. Asunnottomuus on usein rikostaustaisten naisten yksi suurista ja ensimmäisistä haasteista, joita he kohtaavat vankilasta vapautumisen jälkeen.

Asunnolla on turvallisen, fyysisen ympäristön lisäksi valtavan suuria merkityksiä psyykkiselle hyvinvoinnille sekä kuntoutumiselle. Kadulta käsin on vaikeaa sitoutua päihteettömään, rikoksettomaan elämään saati hoitaa opiskeluun tai työllistymiseen liittyviä aktivointisuunnitelmia. Läheis- ja perhesuhteiden ylläpito ei ole helppoa, jos nukut yösi metroaseman vessassa. Terveydenhoito on hankalaa, jos ainoa pesumahdollisuus on kyseisen vessan likainen hana.

Sosiaalityön soittoajat ovat ruuhkautuneet eikä luottohäiriömerkinnän ja rikostaustan vuoksi ole helppoa saada asuntoa yhtään mistään. Asunnottomuuteen liittyy paljon häpeää ja syyllisyyttä omasta epäonnistumisesta, vaikka tosiasiassa kyse on järjestelmän epäonnistumisesta ja kyvyttömyydestä turvata elämisen perusasiat. Tässä kohtaa hankkeemme voi olla ainoa kontakti mihinkään auttavaan tahoon.

Yksi yksittäinen hanke ei kuitenkaan pysty ratkaisemaan rikostaustaisten naisten asunnottomuuden haasteita eikä aina edes yksittäisen henkilön tilannetta. Tähän tarvitaan yhteistyökumppaneita, verkostoja, palveluita, uusia ratkaisuja sekä palvelupolkuja edistääksemme näiden asiakkaiden tilannetta. Tätä tukijatkumoa, niin asunnottomuusasioissa kuin kaikkien muidenkin palveluiden osalta, olemme hankkeessa kehittäneet ja kehitämme edelleen. Tehdään yhdessä naiset näkyviksi!

Olemme mukana Helsingin asunnottomien yössä 17.10.2019 Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloissa Kinaporinkadulla. Säätiöllä on lisäksi toimintaa Asunnottomien yönä Oulussa sekä Espoossa.

Tule rohkeasti juttelemaan ja kysymään hankkeestamme lisää! Nähdään Kinaporinkadulla!

#naisetnäkyviksi #tukijatkumot #asunnottomienyö2019 #asunnottomienyo #kadultakotiin