Kriminaalityön foorumissa tarkastellaan vankilan ulkopuolella suoritettavia tuomioita ja niiden edellytyksiä

Kriminaalihuollon tukisäätiö järjestää Kriminaalityön foorumin “Muurit nurin – kohti avoimempaa rikosseuraamusta” 31.10. Paasitornissa Helsingissä.  

Suomessa yhä useampi vanki suorittaa tuomionsa vankilan ulkopuolella esimerkiksi ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa. Avoimemmilla tuomion suoritustavoilla tavoitellaan kustannussäästöjä, mutta myös tiiviimpää osallisuutta yhteiskuntaan vankeusajan päätyttyä. 

Kriminaalityön foorumissa nostetaan esiin esimerkkejä avoimemmista rikosseuraamuksista, kuten uusia vankilahankkeita ja yhdyskuntapalvelun suoritustapoja. Onnistuneiden esimerkkien lisäksi foorumissa keskustellaan avoimiin seuraamuksiin liittyvistä haasteista, joita ovat muun muassa turvallisuuskysymykset ja eri toimijoiden välinen yhteistyö. 

Avoseuraamukset mahdollistavat sosiaalisten suhteiden ylläpidon ja yhteiskunnallisen osallisuuden suljettuja seuraamuksia paremmin. Osallisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin panostamalla riski yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä vankeusajan päätyttyä pienenee. Avoseuraamukset tulevat myös yhteiskunnalle huomattavasti vankeusrangaistusta halvemmaksi”, kertoo Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka.  

Pääpuhujaksi saapuva tutkija Hannah Graham Stirlingin yliopistosta kertoo, millaisia tuloksia Skotlannissa on saatu maan luovuttua lyhyistä vankeusrangaistuksista ja siirryttyä yhdyskuntaseuraamusten laajempaan käyttöön.  

“Keskustelu kuntouttavasta kriminaalipolitiikasta on uuden hallituskauden myötä lisääntynyt ja sosiaalipoliittiset toimet nähdään keinona vähentää uusintarikollisuutta ja lisätä turvallisuutta. Kriminaalihuollon tukisäätiön yksi perustehtävistä on edistää kuntouttavaa kriminaalipolitiikkaa, mitä myös Kriminaalityön foorumissa nostamme keskusteluun”, Sunikka sanoo.

Kriminaalityön foorumi on vuodesta 2012 alkaen järjestetty ajankohtaistapahtuma, joka kokoaa yhteen rikosseuraamusalan järjestö- ja viranomaistoimijoita keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. 

Tapahtumaa voi seurata livestiimauksena YouTubesta tästä linkistä.

Lisätiedot:
Viestintäkoordinaattori Anni Ahtola, anni.ahtola(a)krits.fi, 044 7693 982 
Kehittämisjohtaja Maarit Suomela, maarit.suomela(a)krits.fi, 050 4124 302