Ehjä perhe -toiminnan kysely: vankien vanhemmat eivät saa riittävästi tukea

Jokainen rikoksentekijä on jonkun poika tai tytär, puoliso, isä tai äiti, veli tai sisar. Rikos koskettaa laajasti myös tekijän läheisiä ja sosiaalisia suhteita.

Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe -toiminnassa julkaistiin vankien vanhempien tuen tarvetta kartoittavan kyselyn tulokset. Aiempi aihepiiriä käsittelevä selvitys on tehty vuonna 2012.

Ehjä perhe -toiminnan kyselystä käy ilmi, että rikoksentekijöiden läheiset ovat edelleen asiakasryhmä, jolle ei nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ole kohdennettuja palveluja.

Vankien vanhemmat kaipaavat tietoa rikosseuraamusjärjestelmästä ja työkaluja selvitäkseen rikoksentekijän muista ongelmista aiheutuvista tilanteista.

Vankien läheiset toivovat myös vertaisuutta, mahdollisuutta kokoontua yhteisten teemojen äärelle ja jakaa kokemuksiaan toisten samaa kokeneiden kanssa. Vankien läheisillä on tarvetta taholle, joka koordinoisi kohderyhmälle suunnattua tukea, kuten neuvontaa, leirejä, erilaisia tukiryhmiä, tukihenkilöitä, tukipuhelinta sekä kasvokkain toteutuvia vastaanottoaikoja.

Kyselyyn vastaajat toivovat vankien omaisten tilanteen esillä pitämistä mediassa, jotta tapahtuneisiin rikoksiin syyttömät voisivat vapautua heihin liitetyistä stigmasta ja asenteista.

Lue kokonaisuudessaan:
Tarja Sassi: Vankien vanhempien tuki (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2020)