Vapautuvien asumisen tuen verkosto: Vapautuvat vangit painopistealueeksi kuntien asunnottomuustyössä

Vapautuvien asumisen tuen (VAT) verkosto on lähestynyt yhdeksää suurinta kuntaa vapautuvien vankien asunnottomuuden vähentämiseksi. Verkosto vaatii kuntiin lähetetyssä kirjelmässään, että rikostaustaisten henkilöiden asunnottomuuden vähentäminen nostetaan asunnottomuustyön painopistealueeksi. Ympäristöministeriö on käynnistänyt yhteistyöohjelman asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä.

“Vaikka asunnottomuus on Suomessa saatu laskusuuntaan, positiivinen kehitys asunnottomuuden vähentämisessä ei koske vapautuvia vankeja. Tavoite asunnottomuuden puolittamisesta voidaan saavuttaa vain, jos rikostaustaiset henkilöt nostetaan esiin erityistä huomiota tarvitsevana ryhmänä”, sanoo VAT-verkoston koordinaattori Anna Leppo.

Arviolta noin 1400 henkeä vuosittain eli noin kolmannes vangeista vapautuu ilman asuntoa. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavista noin 10–15 % on asunnottomana. Asunnottomuus nostaa uusintarikollisuuden riskiä sekä vaikeuttaa yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Kirjelmässä vaaditaan, että asunnottomuusohjelmaan osallistuvien kaupunkien tulisi esittää asunnottomuuden vähentämisen ja ennaltaehkäisyn suunnitelmissaan konkreettisia ratkaisuja rikostaustaisten henkilöiden asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

“VAT-verkosto tarjoaa mielellään osaamistaan kuntien asunnottomuusohjelmien käyttöön. Useilla paikkakunnilla on kehitetty hyviä yhteistyömalleja kuntien, Rikosseuraamuslaitoksen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Yhteistyömallit olisivat kopioitavissa myös muihin kaupunkeihin”, VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiainen ehdottaa.

Valtakunnallisesti toimiva vapautuvien asumisen tuen verkosto pyrkii vähentämään rikosseuraamuksesta vapautuvien vankien asunnottomuutta. Verkostoa koordinoi Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Kirjelmä kunnille on luettavissa tästä ja asunnottomuusohjelmassa mukana olevien  verkoston jäsenjärjestöjen yhteystiedot löytyvät täältä.

Lisätiedot:

VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiainen, markku.rautiainen@om.fi, 050 3562 931
Verkostokoordinaattori Anna Leppo, anna.leppo@krits.fi, 050 4124 022