Kriminaalihuollon tukisäätiö hakee verkostokoordinaattoria Vapautuvien asumisen tuen verkostoon

VAT-verkosto toimii valtakunnallisesti ja sillä on lähes 30 jäsenjärjestöä. Verkoston tavoitteina on vähentää rikostaustaisten henkilöiden asunnottomuutta, kehittää asumisen tukea ja ammattilaisten osaamista, vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä ja vaikuttaa yhteiskuntaan.

Koordinaattori suunnittelee verkoston toimintaa itsenäisesti ja yhteistyössä verkoston luottamushenkilöiden kanssa. Koordinaattori vastaa verkoston toiminnan toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista. Työtehtäviin kuuluu tapahtumien järjestäminen (seminaarit, koulutukset, työpajat), verkoston sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteutus, materiaalien tuottaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Lisäksi koordinaattori kerää toiminnasta palautetta ja osallistuu yhteistyöverkostoihin.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa, vähintään AMK-tasoista tutkintoa. Lisäksi edellytetään rikosseuraamusjärjestelmän, asumissosiaalisen työn ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tuntemusta, matkustusvalmiutta sekä Microsoft Office -paketin hallintaa.

Kokemus järjestötyöstä ja työskentelystä STEA-rahoitteisissa toiminnoissa katsotaan eduksi. Arvostamme kykyä tuottaa sujuvaa asiatekstiä (uutiskirjeet, tiedotteet, hakemukset, kannanotot jne.) Arvostamme myös seuraavia taitoja (tai valmiutta opetella): verkkosivujen päivittäminen, uutiskirjeohjelman käyttäminen, some-osaaminen.

Tehtävän menestykäs hoitaminen edellyttää itsenäistä työotetta ja aloitteellisuutta sekä hyvää organisointikykyä. Myös hyviä vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitoja tarvitaan.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn lisäksi liukuvan työajan, laajan työterveyshuollon, lounasedun, liikunta- ja kulttuurisetelit sekä mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi.

Tehtävä alkaa 16.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen, kestoltaan 1 vuosi.

Hakemukset palkkatoiveineen sähköpostitse 28.2.2020 mennessä osoitteilla anna.leppo@krits.fi ja maarit.suomela@krits.fi

Lisätiedot: Verkostokoordinaattori Anna Leppo p. 050 4124 022