Tukea oppimiseen uudesta oppaasta

”Mitä sinulle tulee mieleen oppimisesta? Ehkäpä muistelet aineita, joissa olit hyvä ja sait kannustusta. Ehkä mieleesi tulee ahdistavia muistoja esimerkiksi koetilanteista tai esiintymisestä.”

Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppiva-toiminannan päivitetty opas Oppimisen vaikeuksista vapaaksi -tukea oppimiseen auttaa tarkastelemaan oppimiseen liittyviä asenteita ja uskomuksia.

”Opas on kehitetty niin, että sitä voi käyttää itsenäisesti tai yhdessä työntekijän kanssa”, oppimisvalmennuskoordinaattori Riina Pieviläinen kertoo.

Uudessa oppaassa huomioidaan entistä laajemmin oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Joitakin teorioita ja testejä on jätetty pois, sillä tutkimukset eivät viimeisen vuosikymmenen aikana ole todentaneet niitä.

Opas toimii puheeksi oton tukena, mutta ennen kaikkea se toimii työkaluna henkilön omaan oppimiseen liittyvien asioiden pohdinnassa. Sen tarkoitus on lisätä itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään paremmin omaa toimintaa.

”Lukija saa oppimiseen liittyvistä tekijöistä tietoa ja hän pääsee myös harjoittelemaan ja pohtimaan niitä tehtävien avulla”, Pieviläinen sanoo.

Oppaan voi ladata täältä.