Koronaviruksella on merkittäviä vaikutuksia rikosseuraamusasiakkaisiin – Kriminaalihuollon tukisäätiö antaa ohjausta ja neuvontaa epidemian aikana

Koronavirus vaikuttaa ennennäkemättömällä tavalla kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, myös rikosseuraamusta suorittavien ja heidän läheistensä elämään. Vankiloissa on tehty toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä vankilaolosuhteissa.

Kriminaalihuollon tukisäätiöön tulee yhteydenottoja rikosseuraamusasiakkailta ja heidän läheisiltään koskien muun muassa poistumislupia, yhteydenpitoa läheisiin ja koevapauden valmistelua vankiloissa. Yhteydenotoissa toistuu myös huoli vapautumisen valmistelusta ja asiakasprosessien jatkuvuudesta, millä on vaikutusta asumisen ja toimeentulon turvaamiseen vapautumisen jälkeen. Monella on myös huolta omasta terveydestä.

Useat viranomaistahot ovat supistaneet toimintoja. Kelan asiointipisteitä on suljettu ja neuvonta on siirtynyt tapahtuvaksi puhelimen ja netin kautta. Tämä vaikeuttaa merkittävästi monien asiointia ja saattaa viivästyttää esimerkiksi toimeentulotukipäätösten saamista 

Monet rikosseuraamusasiakkaat kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään päihteiden käytön, perussairauksien ja diagnosoimattomien sairauksien vuoksi. Erityisesti asunnottomana vankilasta vapautuminen altistaa vapautuneen vangin koronavirukselle, sillä asunnottomalla ei ole paikkaa, jossa suojautua virukselta. Asunnottomien on vaikea noudattaa viranomaisten ohjeita välttää julkisia paikkoja 

Rikostaustaisille, asunnottomille, päihteitä käyttäville ja vähävaraisille suunnatut, avoinna olevat palvelut vaihtelevat kuntakohtaisesti. Kunnat tekevät päätöksiä palvelujen tarjoamisesta itsenäisesti.  Kriminaalihuollon tukisäätiö seuraa aktiivisesti viranomaisten ja järjestöjen tilannetta ja välittää ajantasaista tietoa saatavilla olevista palveluista.  

Kriminaalihuollon tukisäätiö osaltaan vähentää koronaviruksesta aiheutuvien huolia ja haasteita tarjoamalla tietoa, neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi asumiseen, toimeentulon turvaamiseen ja rikostaustaisia henkilöitä koskeviin erityiskysymyksiin liittyen.  

Kriminaalihuollon tukisäätiön työntekijät ovat tavoitettavissa etäyhteydellä puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. Yhteystiedot löytyvät työalan verkkosivuilta ja työalan sosiaalisen median kanavista.

Valtakunnalliset toiminnat:  

Kaikki valtakunnalliset toiminnat tarjoavat neuvontaa ja ohjausta puhelimitse ja etäyhteyden välityksellä.

Kriminaaliasiamiestoiminta: neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaetuuksiin liittyvissä asioissa.  

Ehjä perhe -toiminta: neuvontaa vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen. Lapset ja nuoret voivat ottaa yhteyttä vanhemman rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä.

Asumispalveluohjaus vapautuville: neuvontaa ja ohjausta, jonka avulla vapautuva vanki voi löytää sopivan asunnon. Asumispalveluohjauksen Facebook-sivu.

Oppiva-oppimisvalmennus: ohjausta sekä neuvontaa oppimisvaikeuksiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Oppivan Facebook-sivu.

Naiset näkyviksi -hanke: moniammatillista tukea palveluihin pääsyn varmistamiseksi, myös jo vapautuneille naisille.  Asiakkuudet jatkuvat ennallaan. Naiset näkyviksi -hankeen Facebook-sivu.

SeriE-hanke: tukea henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään.

Vertaistoiminnat:  

Kaikki vertaistoiminnat tarjoavat tukea ja apua puhelimitse ja sähköisillä välineillä. Jokainen vertaistukipiste perustaa oman virtuaalisen olohuoneen Facebookin.

Raittila: Vertaisuutta toimintakykyisille ja aktiivisuutta haluaville päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Raittilan Facebook-sivu. Raittilan virtuaaliseen olohuoneeseen löydät tästä linkistä.

Nuorten toiminta:  tukea ja apua 15-29 -vuotiaille päihde- ja rikostaustaisille nuorille. Nuorten toiminnan Facebook-sivu.

Hard Luck -nettikahvila:  Ohjausta sähköiseen virastoasiointiin, kuten toimeentulon ja asunnon sähköiseen hakemiseen sekä etädigitukea virka-aikaan. Hard Luck -nettikahvilan Facebook-sivu.

Vertaistuki Redis:  ohjausta päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä toipumiseen. Rediksen Facebook-sivu.

Kuntouttavat palvelut:  

Tukiasumispalvelut: Tukea ja ohjausta asumiseen ja rikoksettomaan elämään liittyvissä asioissa. Toiminta jatkuu normaalisti, yhteydenotot puhelimitse.

Rymy – Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu: Asiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta puhelimitse.