Kotiin ja osaksi yhteiskuntaa! 10 vuotta yhteistyötä vapautuvien vankien asunnottomuuden vähentämiseksi

Rikostaustaisia henkilöitä tukevien järjestöjen perustama Vapautuvien asumisen tuen (VAT) -verkosto järjestää seminaarin Kuopiossa 25.3.2020. Seminaarissa käsitellään eri näkökulmista sitä, millaisin keinoin rikostaustaisia henkilöitä voidaan auttaa pääsemään takaisin osaksi yhteiskuntaa.  

“VAT-verkosto perustettiin yhdistämään osaaminen, jota rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämisen parissa on. Rikostaustaisten parissa tehtävän asunnottomuustyön osaaminen oli ennen verkoston perustamista hajallaan ympäri Suomea”, kertoo VAT-verkoston koordinaattori Anna Leppo. 

Vaikka asunnottomuus on Suomessa saatu laskuun, rikostaustaisten kohdalla asunnottomuus ei ole laskenut. Suomen vankiloista vapautuu vuosittain yli 5000 henkilöä, joista noin 100 vapautuu vuosittain Kuopioon. Heistä arviolta ainakin kolmannes vapautuu asunnottomana.

Monilla paikkakunnilla vankilat, yhdyskuntaseuraamustoimistot, aikuissosiaalityö sekä tukipalvelujen tuottajat eivät tee riittävästi yhteistyötä vankeusaikana. Asumisen onnistuminen ja muu riittävä tuki ovat avainasemassa rikoksettoman elämän rakentamisessa vankeustuomion jälkeen.  

Suurimpana haasteena jatkossa on saada kunnat mukaan rikostaustaisten asunnottomuustyöhön. Uuden valtakunnallisen asunnottomuusohjelman myötä vastuu asunnottomuuden vähentämisestä siirtyy enemmän kuntiin.

“Kuntien kannattaisi hyödyntää järjestökentän osaamista vapautuvien vankien ja koevapautta tai yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien henkilöiden kuntoutuksessa. Järjestöt toimivat lähellä ihmisten arkea ja tuntevat heidän tukitarpeensa, kertoo VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiainen. 

VAT-verkosto painottaa, että pelkästään katto pään päällä ei riitä kuntoutumiseen. On tärkeää, että asunto alkaa tuntua kodilta ja lisäksi tarvitaan yksilön tarpeisiin räätälöityä muutakin tukea.

Kotiin ja osaksi yhteiskuntaa! Vapautuvien asumisen tuen verkoston 10-vuotisjuhlaseminaari 

Aika: 25.3. klo 8.30-16
Paikka: Sokos hotelli Puijonsarvi, kokoustila Puikkari, Minna Canthin katu 16 

Seminaari on Työterapinen yhdisty ry:n, ViaDia Pohjois-Savo ry:n ja Kriminaalihuollon tukisäätiön järjestämä. VAT-verkoston toimintaa koordinoi Kriminaalihuollon tukisäätiö.  

Lisätietoja: 
VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiainen, markku.rautiainen(a)om.fi, 050 356 2931
VAT-verkoston koordinaattori Anna Leppo, anna.leppo(a)krits.fi, 050 412 4022