Kriminaalihuollon tukisäätiö: Rikostaustaisten ja heidän läheistensä palveluja on kehitettävä


Kriminaalihuollon tukisäätiö on julkaissut vaikuttamistyön strategian, jonka 
painopisteiksi on nostettu vapautuvien vankien asunnottomuuden vähentäminen, vankien lasten oikeuksien toteutuminen, digiosallisuuden tukeminen ja riittävän päihdekuntoutuksen turvaaminen.  

Strategiakärjet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäisyyn keskeisesti liittyviä teemoja, jotka pyrkivät edistämään rikostaustaisten ja heidän läheistensä osallisuutta yhteiskunnassa.  

Kriminaalihuollon tukisäätiön strategiakärjet vuosille 2020-2021

1) Vapautuvien vankien asunnottomuuden vähentäminen

Hallitusohjelmassa on nostettu tavoitteeksi puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteeseen on mahdotonta päästä, ellei vapautuvia vankeja nosteta asunnottomuustyössä esiin.  

2) Vankien lasten oikeuksien toteutuminen 

Vankien lapsilla on kohonnut riski mielenterveyden ongelmiin, mikä tulisi huomioida tuen tarjoamisessa lapsille ja nuorille. Riittävällä ja kokonaisvaltaisella tuella voitaisiin lisäksi ennaltaehkäistä syrjäytymisen ylisukupolvisuutta. 

3) Vankien digiosallisuuden tukeminen 

Viranomaisasiointi sekä palvelut ovat keskittyneet yhä enenevissä määrin verkkoon. Monelta rikostaustaiselta puuttuvat digitaidot sekä välineet taitojen opetteluun, mikä vaikeuttaa huomattavasti yhteiskuntaan kiinnittymistä vankeusajan päätyttyä. 

4) Riittävän päihdekuntoutuksen turvaaminen 

Jopa 90 prosentilla vangeista on päihdeongelma. Toimivalla päihdehuollolla voitaisiin merkittävästi estää uusintarikollisuutta. Tästä huolimatta päihdekuntoutukseen pääsyssä on huomattavia, alueellisia eroja, jotka vaikeuttavat päihteiden käytöstä ja rikoskierteestä irtautumista. 

Strategiakärjet kytkeytyvät Kriminaalihuollon tukisäätiötavoitteeseen edistää kuntouttavaa kriminaalipolitiikkaa. Uusintarikollisuuden ennaltaehkäisyyvoidaan tehokkaimmin vaikuttaa sosiaalipoliittisin keinoin.    

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Sanna Sunikkasanna.sunikka@krits.fi, 040 511 7999