Läsnä vaikka ei paikalla

Poikkeustila vaatii poikkeuksellisia toimia myös rikostaustaisten tukemisessa.

Poikkeustila on pakottanut sulkemaan päiväkeskusten ja kohtaamispaikkojen ovia sekä vähentämään radikaalisti suoria, kasvokkaisia asiakastapaamisia sosiaalialalla. Sosiaalialan toimipisteissä onkin pohdittu viime viikot kuumeisesti, miten tuen tarpeessa olevia asiakkaita voidaan tukea poikkeustilanteessa.

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on päädytty erityyppisiin ratkaisuihin perustuen siihen, minkä tyyppisestä asiakassuhteesta on kyse. Rikostaustaiset asiakkaat sairastavat perusväestöön verrattuna moninkertaisesti, ja kuuluvat näin ollen viruksen riskiryhmään. Työntekijöiden on toisaalta suojeltava asiakkaita fyysiseltä kontaktilta, toisaalta tuettava ja autettava asiakkaita haastavassa tilanteessa.

Pikakysely säätiön eri työaloille paljastaa, että suurin osa jatkaa yhteydenpitoa asiakkaisiin kuten aiemminkin: puhelimitse, tekstiviestitse ja sähköpostitse. Esimerkiksi asumisohjauksessa ja valtakunnallisissa toiminnoissa, kuten kriminaaliasiamiestoiminnassa ja vankien perheiden ja läheisten kanssa työskentelevässä Ehjä perhe -toiminnassa, kontaktit asiakkaisiin järjestetään ensisijaisesti puhelimitse.

Tämä on muutoinkin todettu toimivaksi tavaksi esimerkiksi toisella puolella Suomea asuvien asiakkaiden kanssa. Tilanteessa, jossa työntekijät työskentelevät kotoa käsin, puhelu on todettu myös tietoturvallisimmaksi tavaksi keskustella asiakkaiden kanssa: puhelun voi ajoittaa soveltuvaan, rauhalliseen ajankohtaan. Näin varmistetaan, ettei työntekijän perheenjäseniä ole kuuloetäisyydellä. Puhelussa ei ole myöskään samanlaista riskiä kuin videopuhelussa, että asiakastilanteen ulkopuoliset perheenjäsenet vilahtelisivat ruudulla.

Yksilötapaamisia vankiloissa olevien asiakkaiden kanssa jatketaan pääsääntöisesti Skypellä. Hoidollista ja terapeuttista työtä, kuten psykologin asiakasvastaanottoja, varten säätiössä pilotoidaan terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltua sähköistä asiointipalvelua, Navisec Heathia.

Monella työntekijällä on Facebookissa profiili, johon asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Messenger-pikaviestipalvelun kautta. Messengerissä on hyvät ja huonot puolensa samaan tapaan kuin WhatsAppissa: toisaalta molemmat ovat asiakkaalle ilmaisia, usein ennalta tuttuja ja helppokäyttöisiä. Poikkeustilassa uusien sovellusten opettelu saattaa tuntua entistä stressaavammalta. Toisaalta niin Messengerissä kuin WhatsAppissa on omat tietoturvariskinsä, joten näissä keskustelun tulisi jäädä yleiselle tasolle.

Kriminaalihuollon tukisäätiön toiminnoista moni perustuu ryhmämuotoiseen vertaistukeen. Tämän vuoksi säätiöllä on käynnistetty nopeasti sekä suljettuja Facebook-yhteisöjä vertaistuelle että videoalustapalveluja ryhmätapaamisille. Videoalustoista on käytetty toistaiseksi Zoomia ilmaisuutensa sekä helppokäyttöisyytensä vuoksi. Myös WebEx- ja Teams-videoneuvotteluja on harkittu hyödynnettäväksi ryhmätoimintaan.

Säätiön vertaistukeen perustuvilla työaloilla on todettu, että asiakkaat kokevat tarvetta tuttujen vertaistensa ja työntekijöiden kasvojen näkemiseen ja äänen kuulemiseen. Tämän vuoksi vertaistuki Rediksessä ja Raittilassa on aloitettu säännöllisesti kokoontuvat videokeskustelutapaamiset Zoomin kautta. Myös Nuorten toiminnassa pidetään ryhmiä Zoom-välitteisesti.

Kokemukset videotapaamisista ovat olleet hyviä, ja asiakkaat ovat kokeneet etäyhteyden tärkeänä oman hyvinvointinsa ja päihteettömyyden tukemisen kannalta. Videotapaamisilla voidaan parhaimmillaan lievittää yksinäisyyden tunnetta eristäytymisen aikana sekä luoda tunnetta siitä, että työntekijä ja vertaiset ovat läsnä ja saatavilla, vaikka eivät olekaan fyysisesti paikalla.

Poikkeustila on pakottanut äkilliseen digiloikkaan sosiaalialalla. Digitaaliset viestintävälineet ovat nousseet erityisen merkittävään rooliin nopeasti, osittain pakon sanelemana.

Kun tilanne normalisoituu ja asiakastilat jälleen avautuvat, olisi hyvä, jos uudet etätuen keinot jäisivät elämään kasvokkaisen asiakastyön rinnalle. Sähköiset yhteydenpitotavat eivät kuitenkaan ole kaikille saavutettavia, eivätkä ne korvaa kasvokkain tapahtuvaa asiakastyötä. Parhaimmillaan etätuki on silloin, kun se on vapaasti valittavissa oleva lisäpalvelu.