Koronan aikaisia havaintoja digiaskelista ja -loikista KEIJO-hankkeessa

Blogikirjoitus paikantuu kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka toteutuu kaksivuotisena KEIJO-hankkeena (KEIJO-hanke, kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, ESR 2018–2020). Hankkeessa rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt osallistuvat kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka sisältää kolme kuukautta kokopäiväistä opiskelua Laurea-ammattikorkeakoulussa sekä harjoittelujakson (3–6 kk) työelämässä.

KEIJO-hankkeessa kouluttautuneet toimivat työelämässä rikos- ja päihdetaustaan liittyvän kokemustiedon pioneereina, joiden asiantuntijuus perustuu omakohtaisiin kokemuksiin toipumisesta sekä rikollisuudesta irrottautumisesta.

Maaliskuun lopussa KEIJO-hankkeen opetus siirtyi kokonaisuudessaan verkkoon. Verkko-opetukseen siirtymisestä ilmoitettiin kouluttautuville edellisenä iltana, eikä minkäänlaiseen ennakkovalmistautumiseen ollut aikaa. Hankkeen kokemusasiantuntijakouluttautuvilla ja kouluttajilla ei ollut aikaisempaa kokemusta Zoom-verkkokokousohjelman käytöstä. Siirtyminen verkko-opetukseen onnistui kuitenkin hyvin. Alkuvaiheeseen liittyi verkkokokousohjelman käyttöön liittyvää opettelua. Välillä muistutettiin osallistujia avaamaan mikrofoni puheen ajaksi ja sulkemaan se, kun ei puhuta. Hyvin pian verkkokokousohjelman käytänteet sekä erilaiset mahdollisuudet tulivat kaikille tutuiksi rutiineiksi.

Alusta asti lähes kaikki verkkokoulutukseen osallistujat halusivat pitää kameran päällä kokouksissa, ja sen avulla osallistujille avautui mahdollisuuksia kurkistella hieman toisten osallistujien arkeen. Osalla kouluttautuvista osallistumista koulutukseen hankaloitti se, että kotona oli myös lapset, joiden kanssa piti tehdä koulutuksen ohessa arjen askareita.

Verkkokoulutuksen edetessä syntyi yhteinen ymmärrys hyvästä työskentelyrytmistä, työskentelytavoista, vuorovaikutuskäytänteistä sekä erilaisten osallistavien menetelmien hyödyntämisestä verkossa. Kokemusasiantuntijakouluttautuvat pitivät verkkoluennoilla suunnittelemiaan projekteja, jotka olivat osallistavia ryhmiä tai toisaalla jo aiemmin toteutettujen ryhmätöiden esityksiä. PowerPoint-esityksien, musiikin sekä erilaisten kuvallisten tuotoksien jakaminen toisille onnistui heiltä Zoomissa hyvin.

Verkkovierailut rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoiden kuntouttavan sosiaalityön verkko-opetukseen toteutuivat hyvin. Isompien opiskelijaryhmien kanssa verkossa työskenneltiin sekä yhdessä että ohjelman mahdollistamissa pienryhmissä ns. breakout room -toiminnallisuuden avulla. Pienryhmät saivat tehtävät, joihin liittyvät ryhmätyöt he esittelivät koko opiskelijaryhmälle.

Kokemusasiantuntijakouluttautuvat kokoontuivat myös muutamia kertoja Zoomin välityksellä keskenään. Tällöin he tahtoivat olla keskenään dialogissa ja vaihtaa kuulumisiaan ryhmän jäsenten kesken. Zoom-ohjelmasta tuli käyttökelpoinen tapa pitää yhteyttä koronakaranteenin aikana.

Koronan takia KEIJO-hankekoulutuksessa otetut digiaskeleet ja -loikat tehtiin erittäin onnistuneesti. Kaikki osalliset ansaitsevat panoksestaan verkkokoulutuksen onnistumiseen kiitettävän arvosanan. Miksi onnistuimme? Koska kaikki lähtivät verkko-opetukseen ennakkoluulottomasti ja niillä laitteilla, jotka heillä oli hallussaan. Pientä ja ajoittaista digisyrjäytymistä aiheutti se, ettei kaikilla ollut tietokonetta ja osan mobiilitaitteiden akut tyhjenivät latauksesta huolimatta kesken koulutuksen. Näin ollen ennakkoluulottomalla asenteella sekä asianmukaisilla välineillä voidaan ottaa digiaskeleita tai jopa niitä digiloikkiakin.