Tarvitsemme yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta sekä rohkeutta uudistaa palveluita

Yhteiskuntamme on koetuksella pandemian vuoksi. Erilaiset rajoitukset vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Ihmiset, yhteisöt ja erilaiset yritykset ovat uudenlaisessa tilanteessa koronakriisin vuoksi.

Kysymykset terveydestä, ihmissuhteista ja taloudesta ovat useille monella tapaa ahdistavia tässä hetkessä. Tässä ajassa tarvitsemme yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta, jotta voimme yhdessä kamppailla kohtaamaamme odottamatonta arpapeliä vastaan. Tuetaan ja lohdutetaan toisiamme. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Yhteisöllisyys korostuu yhteiskunnallisten muutoksien hetkellä. Yhteisössä on tilaa erilaisille ihmisille eri rooleissa. Yhteisöllisyyttä tarvitsemme, sillä tässä ajassa se pitää meidän yhteiskuntamme koossa. Yhteisössä ihmisyyden perusyksikkö on me. Jokainen on vastuussa omalla toiminnallaan siitä, että sitoutuu noudattamaan pandemiaan liittyviä ohjeita ja samalla suojelemaan muita. Yhteisöllisyyttä voi vaalia, vaikka otammekin fyysisesti toisiimme etäisyyttä.

Annoitpa sitten asunnottomalle makuupussin, lahjoitpa rahaa järjestölle, kävitpä naapurin vanhukselle kaupassa, niin apusi poikkeustilassa on merkityksellistä.

Pandemia opettaa meille myös solidaarisuutta. Jokaisen apu on mittaamattoman arvokasta. Meidän kaikkien tulee auttaa toinen toisiamme sekä uskaltaa ottaa myös apua vastaan. Annoitpa sitten asunnottomalle makuupussin, lahjoitpa rahaa järjestölle, kävitpä naapurin vanhukselle kaupassa, niin apusi poikkeustilassa on merkityksellistä.

Kansalaisjärjestöillä on ollut tärkeä rooli edistää monin eri tavoin ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestöt ovat myös antaneet äänen sellaisille kansalaisille, joiden ääntä tavallisesti kuulla yhteiskunnallisessa keskustelussa tai päätöksenteossa. Heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen keskittyvät järjestöt eivät voi jättää hädän hetkelläkään heikoimpia, vaan ne turvaavat normaalin arjen jatkuvuutta palveluillaan.

Järjestöt ovat olleet rohkeita toiminnan kehittäjiä. Tulevaisuuden uudistamisessa järjestöt ovat avainasemassa, kun luodaan pandemian jälkeistä parempaa huomista. Samalla voimme kaikki vahvistaa tulevaisuuskuvaa, jonka peruspilarina on ihmisyys.