Tietoa oppimisen apuvälineistä ja niiden käytöstä

Mies istuu tietokoneella kuulokkeet korvilla.

Oppimisen apuvälineet ovat välineitä, laitteita ja menetelmiä, jotka auttavat lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa sekä tarkkaavuudessa ja toiminnanohjauksessa. Ne auttavat meitä toimimaan arjessa, opinnoissa sekä työelämässä.

Oppimisen apuvälineisiin liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa vielä vähän. Tuoreen tutkimuksen mukaan moni kuitenkin hyötyisi oppimisen apuvälineiden käytöstä, mutta vain hieman yli puolet tutkimukseen vastanneista käyttivät niitä. Vastanneet hyödynsivät eniten äänikirjoja sekä lukikalvoja ja viivaimia. Osaa oppimisen apuvälineistä hyödynnettiin kuitenkin vielä erittäin vähän. Etenkin kännykkäsovelluksia tai tietokoneohjelmia vastanneet eivät olleet juurikaan hyödyntäneet.

Tutkimuksessa todettiin, että oppimisen apuvälineiden ja niiden käytön opastuksen helpompi saatavuus sekä ohjauksen ajantasaisuus tukisivat apuvälineiden hyödyntämistä (Pieviläinen, Nukari, Liimatainen, & Maijanen, 2020).

Lisätietoa oppimisen apuvälineistä:

https://oppimisvaikeus.fi/tukea/apuvalineet/

https://www.eoliitto.fi/oppimisen-apuvalineet/

https://www.celia.fi/

Lisätietoa OVA-verkostosta:

https://www.krits.fi/saatio/verkostot/ova-verkosto/

Anna Taavitsainen
oppimisvalmennuskoordinaattori
050 4124 023
riina.pievilainen@krits.fi

Lähde: Pieviläinen, R., Nukari, J., Liimatainen, J. & Maijanen, S. (2020). Selvitys oppimisvaikeuksien kompensointikeinoista – oppimisen apuvälineet sekä työssä ja opinnoissa saatu tuki. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti – NMI Bulletin, 30 (1), 10–25.