Kriminaalihuollon tukisäätiö hakee projektityöntekijää

Kriminaalihuollon tukisäätiö on käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa rikosseuraamusjärjestelmän käyttöön uusi väkivaltarikoksia ehkäisevä toimintaohjelma. Hanketta rahoittaa oikeusministeriö.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään soveltuvat ohjelmat, laaditaan niistä vertailu ja laaditaan esitys valittavasta ohjelmasta. Tavoitteena on löytää ulkomaisesta ohjelmatarjonnasta keskipitkä ohjelma, joka on akkreditoitu ja jonka vaikuttavuus on arvoitu. Lisäksi ohjelman tulisi olla toteutettavissa sekä rikosseuraamusjärjestelmän piirissä että vapaudessa. Sopivan ohjelman etsimisellä tavoitellaan aikaisempaa suuremman joukon osallistumista väkivaltarikoksia ehkäisevään ohjelmatoimintaan.

Hankkeen ensimmäinen vaihe ajoittuu loppuvuodeksi 2020 ja mikäli Rikosseuraamuslaitos hyväksyy ensimmäisessä vaiheessa valitun ohjelman, hanke jatkuu vuosina 2021-2022. Seuraavien vaiheiden tavoitteena on mm. ohjelman pilotointi ja vakiinnuttaminen.

Projektityöntekijän tehtävänä on kartoittaa soveltuvat ohjelmat ja laatia esitys valittavasta ohjelmasta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu neuvotella Rikosseuraamuslaitoksen kanssa ohjelman hankinnan ehdoista. Projektityöntekijältä edellytetään laillistetun psykologin pätevyyttä ja asiantuntemusta väkivaltarikoksia ehkäisevistä toimintaohjelmista.

Työ alkaa 15.8. tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2020 saakka. Mikäli hankkeen aloitus viivästyy, on myös mahdollista neuvotella rahoittajan kanssa hankkeen jatkumisesta alkuvuodelle 2021.

Hakemukset palkkatoiveineen pyydetään lähettämään osoitteeseen sanna.sunikka@krits.fi 15.07.2020 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja antaa Hanna Mäki-Tuuri 6.7. ja 13.7. hanna.maki-tuuri@krits.fi tai puh. 050 3484 715.