Hankkeissa muutetaan maailmaa palanen kerrallaan

Kokemusasiantuntijuuteen perustuvassa kehittämistoiminnassa kokemusasiantuntijoilla on asiantuntija-asema. Tämän toiminnan myötä maailmaa on muutettu palanen kerrallaan.

KEIJO-hankkeessa (kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta 2018–2020) rikos- ja päihdetaustaiset henkilöt ovat osallistuneet kokemusasiantuntijakoulutukseen, joka sisältää kolme kuukautta kokopäiväistä opiskelua Laurea-ammattikorkeakoulussa sekä harjoittelujakson (3–6 kk) työelämässä.

Koulutuksen saaneet toimivat työelämässä rikos- ja päihdetaustaan liittyvän kokemustiedon pioneereina, joiden asiantuntijuus perustuu omakohtaisiin kokemuksiin toipumisesta sekä rikollisuudesta irrottautumisesta.

Hankkeessa mukana olleet ihmiset ovat saaneet myös merkityksellisyyden kokemuksia päästessään tekemään erilaisille yhteisöille tärkeitä ja arvokkaita asioita.

Oivallukset ja ideat syntyvät kohtaamisissa

KEIJO-hanke on mahdollistanut ihmisten kohtaamisia. Näissä kohtaamisissa ovat olleet mukana rikos- ja päihdetaustaiset, opiskelijat ja ammattilaiset. Kohtaamisissa on syntynyt valtavasti uusia oivalluksia ja ideoita, joista monet ovat siirtyneet ammattilaisten käytänteisiin.

Opiskelijat ovat ideoineet uudenlaisia tapoja hyödyntää rikos- ja päihdetaustaisten kokemustietoa. He ovat suunnitelleet toimintaa, jossa tarinallisuutta on hyödynnetty monipuolisesti erilaisten ja eri-ikäisten asiakasryhmien kanssa.

kokemusasiantuntijat ovat ideoineet hankkeen aikana itsenäisesti uudenlaisia työtapoja, joita he ovat päässeet toteuttamaan erilaissa työyhteisöissä. He ovat myös suunnitelleen erilaisia sosiaalityön palveluprosesseja ja esitelleet niitä ammattilaisille.

Kokeilukulttuuri tukee uuden oppimista ja boksin ulkopuolelta ajattelemista

Hankkeessamme kehittämistä on vahvistettu ja edistetty eikä kehittämistä ole kahlittu ainoastaan niihin toimenpiteisiin, joita hankehakemuksessamme aikanaan lupasimme toteuttaa.

Miten vähän asiat muuttuisivatkaan, jos kehittäminen tapahtuisi vain suoraviivaisesti, hanketoimijoiden kesken ja siten, että hankkeen innovaatioita esiteltäisiin vasta hankkeen päätösseminaarissa valmiina ja lopullisina tuotoksina!

Haastan kaikki hanketyöntekijät tarkkailemaan erilaisten verkostojen ja ihmisten toimintaa hankkeen näkökulmasta.

Miten verkostojen ja ihmisten toiminta muuttuisi, jos järjestäisit erilaisia osallistavia työmenetelmiä, joissa verkostot pääsisivät mukaan kehittämistoimintaanne? Oppisivatko he lisää hankkeenne kannalta keskeisistä ilmiöistä?

Keijot ovat hyödyntäneet kehittämistyössä omia kokemuksiaan, jotka liittyvät toipumiseen, rikollisuudesta irrottautumiseen sekä erilaisiin palveluihin. Dialogissa eri toimijoiden kesken on mahdollistettu teorian ja kokemustiedon vuoropuhelu.

Kehittämisessä Keijojen kanssa ovat muuttunut asenteet puolin ja toisin, sekä teot niiden mukana. Maailma tuppaa muuttumaan siinä sivussa.