Opinnäytetyö: ”Kyllä ihminen voi muuttua” Rikosseuraamuksen aikaisia kokemuksia Kriminaalihuollon tukisäätiön Vertaistuki Redikseen ja Raittilan vertaistoimintaan osallistumisesta

Emilie Bollströmin ja Krista Sjöbergin tuoreessa opinnäytetyössä kartoitettiin ehdottoman vankeuden ja valvotun koevapauden aikaisia kokemuksia Kriminaalihuollon tukisäätiön Vertaistuki Redikseen ja Raittilan vertaistoimintaan osallistumisesta.

Vertaistuki Rediksen ja Raittilan toiminnan keskiössä ovat vertaistuen tarjoamisen sekä päihteettömyyden tukemisen lisäksi rikosseuraamusta suorittavien tukeminen rikosseuraamuksen aikana ja sen jälkeen.

Haastateltavien omat kokemukset Vertaistuki Rediksen ja Raittilan toimintaan osallistumisesta olivat positiivisia. Niissäkin tilainteissa, joissa toimintaan osallistuminen ei ollut ns. itsestä lähtöisin. Haastateltavat kuvasivat toimipisteiden toiminnan olleen merkityksellistä sekä hyvinvointia tukevaa rikosseuraamuksen aikana ja sen jälkeenkin.

Toiminnan koettiin tuoneen vapaa-aikaan ja elämään sisältöä. Erilaisten toimintojen, vertaistuen ja yhdessä olemisen kuvattiin tuoneen jaksamista ja kaivattua muutosta arkeen erityisesti vankilassa olon aikana. Haastateltavat kokivat myös vertaisten, toiminnan ja henkilökunnan tukevan päihteetöntä elämäntapaa.

Haastateltavat kokivat saaneensa toimipisteissä apua sellaisten käytännön asioiden hoitamiseen, joihin eivät olleet saaneet tukea esimerkiksi vankilassa ollessaan. Toimipisteiden toiminnan koettiin tältä osin täydentävän vankilan tekemää työtä. Saatu tuki koettiin tärkeäksi rikosseuraamuksen päättymisen lähestyessä sekä päihteettömyyden tukemisen suhteen siviiliin siirryttäessä.

Voit ladata opinnäytetyön täältä