Haemme oppimisvalmennuksen koordinaattoria

Etsimme nyt joukkoomme oppimisvalmennuskoordinaattoria kehittämään ja toteuttamaan oppimisvalmennustyötä.

Oppimisvalmennuskoordinaattori toimii rikostaustaisten henkilöiden oppimisvaikeuksien tunnistamisen, kuntouttamisen, kompensointikeinojen rakentamisen sekä yleisen elämänhallinnan edistämisen substanssialueilla. Koordinaattori kehittää ja toteuttaa oppimisvalmennustyötä, joka tähtää ensi sijassa oppimisvaikeuksien merkityksen ymmärtämiseen syrjäytymiskehityksessä sekä rikostaustaisille soveltuvien tunnistamis- ja tukikeinojen rakentamiseen.

Toiminnan tavoitteena on oppimisvalmiuksiin liittyvän tiedon lisääminen, kohderyhmän elämänhallinnan edistäminen sekä uusien tukimuotojen kehittäminen ja niistä tiedottaminen.

Tehtäviin kuuluu mm.

  • oppimisvaikeuksien merkityksen esille nostaminen kohderyhmän kanssa työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa
  • koulutusten, konsultaation ja työnohjauksen järjestäminen sekä julkisten että kolmannen sektorin toimijoille
  • oppimisvalmennustyön verkoston (OVA-verkoston) ylläpitäminen ja kasvattaminen, yhteistyömuotojen kehittäminen
  • helppokäyttöisten oppimisvaikeuksien tunnistamismenetelmien ja tukimuotojen edelleen kehittäminen ja tähän liittyvien materiaalien tuottaminen
  • yhteistyö kumppanuusjärjestöjen ja rikosseuraamusjärjestelmän kanssa
  • toiminnan kustannusten ja rahaliikenteen seuranta
  • asiakastyö siinä määrin kuin edellä kuvatut tehtävät sen sallivat

Työntekijältä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Toivomme myös, että sinulla on kokemusta asiakastyöstä henkilöiden parissa, joilla oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia häiriötä sekä kykyä arvioida ja tunnistaa niitä. Työssä pärjääminen vaatii kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kokemus rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä sekä hyvä tietämys tietoturva- ja tietosuojasäädöksistä luetaan eduksi.

Koska tehtävä sisältää jonkin verran vankilassa työskentelyä, tehtävään valitulta pyydetään turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen henkilöturvallisuusselvitys.

Työpaikan osoite: Kinaporinkatu 2 E 39, 00500 HELSINKI
Palkkaus: sopimuksen mukaan
Työkokemus: 1–5 vuotta
Työ alkaa: 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6–12 kk, 30.6.2021 saakka
Haku päättyy: 17.11.2020 klo 16:00

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteeseen riina.horn@krits.fi. 17.11.2020 klo 16:00 mennessä.

Valinta voidaan tehdä heti soveltuvan hakijan löytyessä jo ennen hakuajan päättymistä.