Naiset näkyviksi -hankkeesta dokumenttivideo

Kaikista vapautuvista vangeista naisia on Suomessa 7,5 %. Vankeinhoidon kuntoutus on ensisijaisesti suunnattu miehille, ja naisvankien tarpeisiin vastaavia palveluja on vähän.

Naisvangit ovat erityinen ryhmä, sillä heillä on tutkitusti suhteellisesti miehiä enemmän traumaattisia elämänkokemuksia kuten fyysisen, psyykkisen, seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia sekä eri mielenterveyden häiriöitä.

Siksi rikostaustaisilla naisilla on myös erityisiä tuen ja kuntoutuksen tarpeita, jotka liittyvät näihin traumaattisiin elämänkokemuksiin sekä esim. mielenterveys- ja päihdeongelmiin, olosuhteisiin liittyviin kysymyksiin (mm. asuminen, toimeentulo) sekä läheis- ja perhesuhteisiin.

Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -hanke rakentaa tukijatkumoita vankilasta pääkaupunkiseudulle vapautuville ja vapautuneille naisille.  Koska naisvankien tarpeet ovat usein laaja-alaisia,on tärkeää tarjota moniammatillista tukea asiakkaille kaikissa elämäntilanteissa. Kriminaalihuollon tukisäätiön Näiset näkyviksi -hankkeen tiimissä työskentelee psykologi, sosionomi YAMK, toimintaterapeutti YAMK sekä kokemustyöntekijä. Moniammatillisen, intensiivisen tuen ja suunnitelmallisen työskentelyn avulla tarjotaan rikostaustaisille naisille kuntouttavaa tukea vankilasta vapauteen ja ehkäistään uusintarikollisuuden riskiä.on  valmiudet kohdata traumaoireilusta kärsiviä ihmisiä asianmukaisella tavalla. Hanketta rahoittaa STEA.

Syksyllä 2020 hankkeen työntekijöiden ja kahden asiakkaan arkea kuvattiin noin 14 minuutin mittaiseksi dokumenttivideoksi.

Katso video: