Opas ammattilaisille rikostaustaisten naisten kanssa työskentelyn tueksi

Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -hankkeessa on joulukuussa 2020 julkaistu opas ammattilaisten työn tueksi.

Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin rikostaustaisten naisten erityisiä taustatekijöitä ja jakaa Naiset näkyviksi -hankkeen havaintoja kohderyhmää koskevista ilmiöistä, asenteista ja hyviksi havaituista asiakastyön käytännöistä.

Naiset näkyviksi -hanke rakentaa tukijatkumoita vankilasta pääkaupunkiseudulle vapautuville ja vapautuneille naisille.  Hankkeen toimintamalli perustuu moniammatilliseen intensiiviseen vapautumisvaiheen työskentelyyn, joka pyritään aloittamaan jo vankeusaikana.

Hankkeen kokemusten perusteella rikostaustaiset naiset tarvitsevat monialaista, intensiivistä tukea haavoittuvassa, vankilasta vapautumisen nivelvaiheessa.

Opas ammattilaisten työn tueksi

Kiinnittämällä huomiota omaan tapaamme työskennellä, voimme liittää rikostaustaiset naiset luottamuksellisten, turvallisten ja arvostavien kohtaamisten kautta vähitellen osaksi yhteiskuntaa.

Tiedostamalla ja ymmärtämällä rikostaustaisten naisten erityisiä taustatekijöitä ja toimintamalleja eri palvelusektoreilla, erilaisissa kohtaamisissa ja toimintaympäristöissä, voimme jokainen vaikuttaa siihen, että nämä haavoittuvassa asemassa olevat naiset tulevat kohdatuksi ja ymmärretyksi erityistarpein.