Hoitopolku ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia

Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpo-säätiön yhteinen SeriE-hanke on tuottanut ennaltaehkäisevän hoidon polun niille henkilöille, joilla on riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.

Hoitopolku on rakennettu yhdessä muiden asiakasryhmään erikoistuneiden ammattilaisten kanssa ja se on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa. (C-osa: Potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoito, tuki ja kuntoutus. Taivaloja & Nurminen.)

Suomessa ei ole aiemmin ollut yksiselitteistä hoitosuositusta eikä ennaltaehkäisevän hoidon ja tuen järjestelmää henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin tai joilla on muuten riski syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen.

Toistaiseksi julkisesti tuotettujen tukimuotojen painotus on ollut Rikosseuraamuslaitoksen alaisuudessa tapahtuvissa, seksuaalirikoksesta tuomituille suunnatuissa kuntouttavissa ohjelmissa.

– Tehokkainta lastensuojelua ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä on painopisteen siirtäminen korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevän tuen tarjoamiseen. Tukea tulisi olla saatavilla jo silloin, kun huoli omasta seksuaalisuudesta herää, ei vasta rikoksen tapahduttua. Valmiudet asiakkaan hoitamiseen ovat sitä paremmat, mitä nuorempi asiakas on ja mitä varhaisemmassa vaiheessa asiaan pystytään puuttumaan, sanoo SeriE-hankkeen asiantuntija Nita Taivaloja Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.

Lanzaroten sopimus puoltaa ennaltaehkäisevän hoidon järjestämistä

Ennaltaehkäisevän hoidon järjestämisen tarvetta puoltaa Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, jota Suomi on sitoutunut noudattamaan. Niin sanottu Lanzaroten sopimus määrittää, että henkilöillä, jotka pelkäävät voivansa syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen, on oltava asianmukainen mahdollisuus päästä tehokkaisiin ennaltaehkäiseviin interventio-ohjelmiin tai toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu rikoksentekoriskin arvioimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

– Hoitopolku tulisi integroida osaksi kunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää mahdollisimman pian. Avun piiriin hakeutumisen pitäisi voida tapahtua matalalla kynnyksellä ja apua tulisi olla tarjolla maanlaajuisesti. Avun tarjoaminen on lähtökohtaisesti aina lastensuojelullista työtä, jonka tarkoituksena on estää ensimmäisenkin rikoksen tapahtuminen, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Nina Nurminen painottaa.