Miten ennaltaehkäistä verkossa tapahtuvia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia?

14-vuotias tyttö viestittelee somessa itselleen ennestään tuntemattoman henkilön kanssa. Tämä tuntematon henkilö on aikuinen mies, tai näin henkilö kertoo olevansa. Mies kehuu tytön ulkonäköä ja kysyy hänen harrastuksistaan. Tyttö vastailee ja jatkaa viestittelyä tylsyyttään ja mielenkiinnosta. Mies kysyy, voisiko tyttö lähettää itsestään alastonkuvan. Tyttö lähettää. Mies lähettää myös. Mies kysyy, haluaisiko tyttö tavata videoyhteyden kautta. Tyttö ei vastaa miehen viesteihin useampaan päivään, mutta lopulta suostuu. Videoyhteyden päässä mies masturboi ja pyytää tyttöä toimimaan samoin. Tyttö riisuutuu ja seuraa miehen antamia ohjeita siitä, miten koskea itseään. Päiviä ja viikkoja kuluu. Tyttöä hävettää se, mitä tapahtui. Mitä jos mies on kuvannut häntä webkameran välityksellä? Mitä jos materiaali on levitetty someen?

Yllä oleva tilanne on kuvitteellinen, mutta vastaavan kaltaisia vihjeitä lähetetään Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun kuukausittain. Nettivihje on vihjepalvelu, jonne kuka tahansa voi ilmoittaa, jos kohtaa netissä lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuva- tai videomateriaalia tai seksuaaliväkivaltaan liittyvää toimintaa – esimerkiksi lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming). Nettivihje-palvelu on ollut toiminnassa vuodesta 2002.

Tavoitteena laittoman materiaalin poistaminen netistä

Viime vuonna (2020) Nettivihjeeseen lähetettiin yhteensä yli 2750 vihjettä

Yksi vihje saattoi sisältää satoja tai tuhansia kuvia lapsista, joihin oli kohdistettu seksuaaliväkivaltaa. Viime vuoden vihjeistä reilu kolmannes sisälsi laittomaksi arvioitua kuvamateriaalia tai seksuaaliväkivaltaan liittyvää toimintaa. Laittomista kuvista ja videoista 68 %:ssa lapsen arvioitiin olevan alle 14-vuotias.

Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnossa tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen keskusrikospoliisin CSE-tiimin sekä kansainvälisen INHOPE-vihjepalveluverkoston kanssa. Nettivihje-palvelusta välitetään poliisille tieto kaikesta laittomaksi epäillystä lasta seksuaalisesti loukkaavasta materiaalista ja toiminnasta.

Tavoitteena on, että laiton materiaali poistetaan netistä. Samalla tuetaan viranomaisten tekemää työtä uhrien tunnistamiseksi ja tekijöiden kiinni saamiseksi. Lapsen oikeus suojeluun kaikenlaiselta väkivallalta on työn perusta.

Mies kehuu tytön ulkonäköä ja kysyy hänen harrastuksistaan. Tyttö vastailee ja jatkaa viestittelyä tylsyyttään ja mielenkiinnosta

Lisääntynyt verkossa vietetty aika tekee lasten nuorten lähestymisestä helpompaa

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksen mukaan vuosien 2017–2018 aikana kuusi prosenttia kaikista lainvoimaisista tuomioista, joissa päärikoksena oli lapsiin kohdistunut seksuaalirikos, rikos tapahtui netissä. Viidesosassa tilanteista tekijä oli tutustunut lapseen tai nuoreen nettiympäristössä. Rikoksista lähes puolessa tekijä oli lähettänyt itsestään kuvamateriaalia lapselle ja saanut myös lapsen lähettämään itsestään kuvia tai videoita.

Voimakas digitalisaatio ja netissä vietetty runsas aika tekevät helpoksi sen, että aikuinen voi lähestyä lapsia ja nuoria netissä, niissä ympäristöissä, missä he eniten viettävät aikaa. Netissä on lisäksi helppo toimia tekaistulla profiililla, jota nuoren voi olla vaikea tunnistaa.

Viime vuosina netissä sijaitsevasta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavassa materiaalissa on tehty huolestuttava havainto niin Nettivihje-palvelussa kuin maailmalla12: iso osa materiaalista näyttää olevan lapsen tai nuoren itse ottamaa (englanniksi self-generated child sexual abuse material).

Tyttöä hävettää se, mitä tapahtui. Mitä jos mies on kuvannut häntä webkameran välityksellä? Mitä jos materiaali on levitetty someen?

Tämän kaltainen itse otettu kuva on usein kuvattu kodinomaisessa ympäristössä kuten lapsen omassa huoneessa tai kylpyhuoneessa. Materiaali saattaa olla lapsen itse ottama ja tekijälle lähetetty tai se voi olla webkameran välityksellä otettu – niin, että lapsi ei ole tietoinen kuvan kaappauksesta. Materiaalin ottamiseen ja jakamiseen voi liittyä lapsen tai nuoren houkuttelua, pakottamista ja/tai kiristämistä.

Mitä voidaan tehdä?

Alussa kuvatun esimerkkitilanteen nuoren huoli on todellinen.

Me tiedämme, että lasten ja nuorten alastonkuvia ja kuvia, joissa lapsi on seksuaalirikoksen kohteena, päätyy nettiin. Netistä voi lisäksi olla vaikeaa saada pois materiaalia, sillä sitä on voitu jakaa eteenpäin.

Mitä voimme tehdä, jotta lapset ja nuoret olisivat paremmin suojassa seksuaaliväkivallalta, jota tapahtuu enenevissä määrin netissä?

  • Lapset ja nuoret tarvitsevat näyttöön perustuvaa, asianmukaisesti annettua tietoa. Lapsille tulee antaa seksuaalikasvatusta, jolla lisätään mm. heidän tietoaan oikeudesta omaan kehoon ja omiin rajoihin. Seksuaalikasvatuksella ja turvataitojen opettamisella vahvistetaan lasten ymmärrystä siitä, millainen toiminta on ok ja mikä ei ole ok. Tieto lisää ymmärrystä ja auttaa lasta ja nuorta suojautumaan niin netissä kuin fyysisessä kontaktissa.
  • Huoltajien tulee olla läsnä lapsen ja nuoren digiarjessa. Lapset ovat usein huoltajiaan parempia digilaitteen käyttäjiä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapset osaisivat toimia turvallisesti netissä ja tunnistaisivat eteensä tulevia mahdollisia epäilyttäviä tilanteita. On aikuisten vastuulla opettaa lapsille turvallinen digilaitteen käyttö ja seurata, mitä lapsi tai nuori netissä tekee.
  • Avoin keskustelu ja turvallinen ilmapiiri lisäävät sitä, että lapsi tai nuori uskaltaa kertoa aikuiselle, jos on kohdannut netissä jotakin epäilyttävää. Aikuisen tulee olla läsnä ja tukea lasta. Lasta tai nuorta ei tule syyllistää missään tilanteessa, vaikka lapsi olisi ollut yhteydenpidossa aktiivinen itselleen tuntemattoman aikuisen kanssa. On tärkeää kertoa, että vastuu toiminnasta on aina tekijällä, ei koskaan lapsella tai nuorella. Kännykän poisottaminen rangaistuksena ei ole ratkaisu ongelmaan. Se voi myös pahentaa tilannetta.
  • Ilmianna ja ilmoita. Jos kohtaa netissä lasta seksuaalisesti loukkaavaa materiaalia, tulee siitä ilmoittaa nettisivuston tai sovelluksen ylläpidolle materiaalin poistamista varten. Lisäksi materiaalista tai laittomasta toiminnasta tulee tehdä ilmoitus joko suoraan poliisille tai Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun: nettivihje.fi/ilmoita. Ilmoittamisen tavoitteena on saada materiaali mahdollisimman nopeasti pois netistä, tunnistaa kuvassa tai toiminnan kohteena oleva lapsi ja saada tekijä kiinni.

1 ‘Grave threat’ to children from predatory internet groomers as online child sexual abuse material soars to record levels. https://www.iwf.org.uk/news/%E2%80%98grave-threat%E2%80%99-children-predatory-internet-groomers-online-child-sexual-abuse-material-soars

2 CHILD SEXUAL EXPLOITATION. https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation

Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminta on osa Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpo-säätiön yhteisessä SeriE-hankkeessa koordinoitavaa SeriE-verkostoa. SeriE-verkosto tuo yhteen ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla on kohonnut riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja vahvistaa yhteistyötä näiden ammattilaisten välillä.