Yksilöllistä tukea ja kuntoutusta väkivallalla oireileville ja radikalisoitumisvaarassa oleville nuorille

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on syksyllä 2020 alkanut oikeusministeriön rahoittama kolmivuotinen hanke, joka tarjoaa yksilöllistä tukea ja kuntoutusta väkivallalla oireileville ja radikalisoitumisvaarassa oleville nuorille.

Päämääränä on tavoittaa erityisesti niitä nuoria, jota ovat vaarassa kiinnittyä erilaisiin rikollisjengeihin tai uskonnollisiin ääriyhteisöihin, ja auttaa heitä irtautumaan rikoskierteestä. Hanke on osa Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toimintaa.

Radikalisoitumisvaarassa olevia nuoria yhdistää väkivalta, päihteet ja yleinen säännöttömyys

Radikalisoitumisvaarassa oleville nuorille yhteistä on väkivalta ja päihteiden käyttö elämäntapana. He voivat kärsiä yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden tunteesta tai elää lähes kokonaan yhteiskunnan – sen normien ja sääntöjen ulkopuolella. Tällaisilla nuorilla on kohonnut riski kiinnittyä haitallisiin, väkivaltaan yllyttäviin yhteisöihin.

”Nuorella voi myös olla radikaaleja ajatuksia, vaikka mitään äärimmäisen vakavaa ei olisi vielä tapahtunut. Näihin kohtiin on hyvin tärkeää päästä väliin”, sanoo hankkeen projektityöntekijä Charlotte Pettersson Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.

Nuoret tavoitetaan yhteistyöllä

Ne nuoret, jotka ovat jo tuomittu väkivaltaisista rikoksista, kohdataan jo vankeusaikana.

”Vankila valitsee nuoret, joita käymme tapaamassa vankeusaikana. Keskustelemme yhdessä nuoren kanssa, miten hän voisi parhaiten hyötyä toiminnastamme ja pyrimme rakentamaan luottamuksellisen tukisuhteen, joka jatkuu siviilissä”, Pettersson sanoo.

Rikosseuraamuslaitoksen lisäksi yhteistyötä tehdään mm. muiden järjestöjen kanssa, jotka ohjaavat kohderyhmään sopivia nuoria mukaan hankkeen toimintaan. Myös nuori itse tai hänen läheisensä voivat olla hankkeen työntekijöihin yhteydessä, jos huoli väkivaltaisista ajatuksista tai käytöksestä on herännyt.

Kriminaalihuollon tukisäätiö tarjoaa nuorille vaihtoehtoisen yhteisön

Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta tarjoaa vertaisuuteen, rinnalla kulkemiseen ja ammatilliseen ohjaukseen perustuvaa tukea sekä vaihtoehtoisen yhteisön.

”Nuori voi tuntea, ettei hän ole hyväksytty tai hyvä missään – paitsi väkivallassa. Meidän tehtävämme on nostaa esiin muitakin asioita. Tarjoamme vaihtoehdoista identiteettiä, mahdollisuutta nähdä itsensä myös jonain muuna kuin rikollisena tai päihteiden käyttäjänä. lisäksi tarjoamme turvallisen yhteisön ja mallin rikoksettoman arjen elämiseen”, Pettersson sanoo.

Tukemalla väkivallalla oireilevia nuoria varhaisessa vaiheessa, voidaan mahdollisesti vähentää myös järjestäytynyttä, radikaaliin aatemaailmaan perustuvaa väkivaltaa yhteiskunnassa.

 

Lisätietoja:

Charlotte Pettersson, projektityöntekijä
puh. 044 9017 050
charlotte.pettersson@krits.fi