Historiallisia hetkiä Rymyssä

Rymyn ja Transit-hankkeen työntekijät sekä opintojen suorittaja yhteiskuvassa
Kriminaalihuollon tukisäätiön Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa (Rymy) tehtiin historiaa, kun ensimmäistä kertaa yhdyskuntapalvelun suorittaja suoritti tuomionsa lisäksi 20 osaamispistettä ja kokonaisen ammattitutkinnon osan palvelunsa aikana.

Kyseessä oli Transit – Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hankkeen myötä opinnollistaen suoritettu tutkinnon osa yhdyskuntapalvelun aikana.

”Historiallisen tästä tekee se, että meidän suorittajamme on tietojemme mukaan ensimmäinen ikinä, joka toteuttaa kokonaisen tutkinnon osan yhdyskuntapalvelurangaistuksensa aikana”, iloitsee Rymyn vastaava sosiaaliohjaaja Leena Valtonen.

”Kyseisellä suorittajalla oli opintojen ja työelämän suhteen tulevaisuuden suunnitelmia. Hän halusi nimenomaan ulkotöihin ja meillä Rymyssä oli tarjota sopiva ympäristö osaamisen kerryttämiseen”, Valtonen sanoo.

Rymyssä järjestetään työtoimintaa pääasiassa Lapinlahden vanhan sairaalan ympäristössä puistonhoitotyönä. Tavoitteena on parantaa päihdeongelmasta kärsivien asiakkaiden mahdollisuuksia suorittaa rikosseuraamuksensa vapaudessa vankeusrangaistuksen sijaan sekä ehkäistä rikos- ja vankilakierteen jatkumista.

Kohti omia tavoitteita

Rymyssä rangaistusta suorittava voi suorittaa puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon osan (piha- ja ulkoalueiden hoitaminen), yhteensä 20 osaamispistettä. Osaaminen kerrytetään käytännön työssä ja osoitetaan näytössä.

Suorittajat valikoituvat alkuhaastatteluissa, joissa muun muassa kartoitetaan rangaistuksen suorittajan työkokemus- ja koulutustausta sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Myös Rikosseuraamuslaitoksen työntekijät tahoillaan arvioivat, voisiko kyseinen ihminen rangaistusta suorittaessaan tehdä opintoja juuri Rymyssä.

Suorittamastaan tutkinnon osasta suorittaja saa ja osaamistodistuksen, minkä jälkeen hänen on mahdollista hakea opiskelijaksi jatkuvan haun kautta. Opiskelemaan mahdollisesti päästessä, on jo yksi tutkinnon osa valmiina.

Win-win-tilanne

Tutkinnon osan suorittaminen yhdyskuntapalveluksen aikana on mahdollisuus, joka auttaa ja ohjaa kohti omia tavoitteita. Valtonen ja opinnon osan suorittanut asiakas laittoivatkin jo yhdessä hakemuksen oppilaitokseen. Tavoitteena on opiskelupaikka ja ammattitutkinto.

”Tämä on täysin win-win-tilanne. Tekemällä työtä ja antamalla näytön tutussa työympäristössä voi samaan aikaan suorittaa rangaistuksen ja päästä elämässä eteenpäin”, Valtonen sanoo.