Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt tulee tehdä näkyviksi marginaaliryhmien kanssa työskennellessä

Hyvää Pride-viikkoa!

Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, jota vietetään tänä vuonna 28.6.-4.7.2021. Rakkaus ja ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai muista tekijöistä riippumatta. Silti joissakin valtioissa oman seksuaalisen suuntautumisen ilmaiseminen voi olla henkeä uhkaavaa.

Kriminaalihuollon tukisäätiössä haluamme tukea ja edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, myös rikostaustaisten keskuudessa.

Sukupuolierityiset ja seksuaalivähemmistöjä koskevat teemat näkyvät naiserityisen työn arjessa

Työskentelen Naiset näkyviksi -hankkeessa projektityöntekijänä ja teen hankkeessa asiakastyötä. Yhtä lailla kuin muidenkin ihmisten, myös rikostaustaisten naisten keskuudessa näyttäytyvät sateenkaarevat teemat, erityisesti seksuaalivähemmistöt.

Ihminen, joka kuuluu seksuaalivähemmistöön ja on rikostaustainen, mahdollisesti päihdeongelmainen tai asunnoton, on hyvin monella tapaa marginaalissa. Rikostaustaisten naisten kohdalla seksuaalivähemmistöön kuuluminen voi olla jälleen yksi lisähaaste ja syrjäyttävä tekijä yhteiskunnallista asemaa ajatellen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet sekä koettu syrjintä tuleekin tunnistaa myös rikostaustaisten keskuudessa, vaikka haasteita tai syrjivää kohtelua olisi myös muilla elämän osa-alueilla. Rikostaustaiset tulee huomioida erityisryhmänä yksilöllisine tarpeineen ja taustatekijöineen myös lgbtiqa+ -yhteisöissä.

Sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta rikosseuraamusalalla on yhä paljon tehtävää

Vaikka naiserityiset teemat ja niiden tarve on tunnistettu monissa palveluissa, on eri sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseen vielä matkaa. Sukupuolikäsitys on yhteiskunnassamme hyvin binäärinen ja kahtia jakautunut, ja myös palvelujärjestelmässämme korostuvat sukupuoli- ja heteronormatiiviset ajatukset ja oletukset.

Rikospiireissä oma naiseus on pitkään saatettu määritellä miesten kautta, ja oma sukupuoli-identiteetti voi olla niin ikään hukassa. Samaan aikaan asenteet saattavat olla homofobisia ja seksistisiä.

Rikosseuraamusalalla naiserityiset teemat on nähty ja niihin on reagoitu, mutta sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta on yhä paljon tehtävää.

Naiseuden moninaisuudesta on alettu viime aikoina käydä keskustelua ja ymmärretty, että on yhtä monta tapaa olla nainen kuin on naisiakin. Naiseus tai identiteetin määrittely jonkun tietyn sukupuolen tai sukupuolikäsitysten kautta ei välttämättä tunnu kaikille omalta – eikä tarvitsekaan.

Etenkin sukupuolierityisestä työstä puhuttaessa on merkittävää huomioida, ettei sukupuoli määrity sukuelinten mukaan, ja joillekin sukupuoliin liitetyt piirteet tai niiden korostaminen voivat tuntua luotaan työntäviltä.

Sukupuoli ei myöskään ole asia, jota tarvitsee häivyttää, vaan jokaisella on oikeus ilmaista omaa sukupuoltaan tavoilla, jotka tuntuvat itselle hyviltä. Parhaassa tapauksessa oma sukupuoli, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön tai vähemmistöyhteisöön kuuluminen voidaan kokea voimavarana.

Myös ammattilaisilla on vastuu hankkia tietoa

Asiakastyötä tekevän on hyvin tärkeää pohtia omia asenteita heteronormatiivisia ja sukupuolittuneita yhteiskuntarakenteita kohtaan.  Seksuaalisuus ja määritelmä omasta sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistä voi olla muuttuvainen läpi elämän ja siksi onkin tärkeää, ettei toisista ihmisistä tee olettamuksia.

Jos lgbtiqa+ -termistö tai väärien termien käyttö esimerkiksi vähemmistöön kuuluvan asiakkaan kanssa mietityttää, helpoin tapa on kohteliaasti kysyä mitä se tarkoittaa hänen kohdallaan, tai ottaa itsenäisesti asiasta selvää (usein on tahditonta olettaa, että esimerkiksi transtaustainen ihminen olisi valmis tai halukas kertomaan omasta historiastaan). Apua saa ja pitää pyytää oli sitten asiakkaan tai ammattilaisen roolissa.

Rikostaustaiset ja etenkin seksuaalivähemmistöön kuuluvat asiakkaat ovat monella tapaa normien ulkopuolella. Onneksi normeja on syytäkin rikkoa, ja kaikilla meillä on aihetta juhlia ilmaisun vapautta sekä yhdenvertaisempaa tulevaisuutta, jossa ihmisoikeudet toteutuvat.

Jokaisella on oikeus elää oman näköistä elämää, jossa rakkautta ei rajoiteta ulkopuolelta.
Rakkaus kuuluu kaikille.