Digitaitojen kelkasta tippuu helposti

Ollessani teini-iässä, kehitettiin ensimmäiset kosketusnäytölliset puhelimet ja sosiaalisen median ensi askeleet otettiin irc-gallerian myötä. Verkkopankkitunnukset olivat paperiset ja ihmisille soitettiin useammin kuin lähetettiin viestejä.  

Siitä on tultu pitkä matka tähän päivään, jolloin lähes kaikki tapahtuu sähköisesti. Verkkopankkitunnukset ja niiden avulla kirjautuminen, omien terveystietojen lukeminen sähköisesti, pankkien konttorien väheneminen ja verkko-ostaminen ovat nykyisin arkipäivää. Useita palveluita on nykyään hankala hoitaa ilman tietokonetta tai älypuhelinta.  

Asiakas saattaa luulla taitojensa olevan ajan tasalla vaikka, näin ei ole

Korona-aika on lisännyt etäalustojen käyttöä ja tehnyt viimeistään digilaitteet korvaamattomiksi kaikille. Useat palaverit siirtyivät etänä pidettäviksi useimmiten Skypeen, Zoomiin tai Teams-sovellukseen. Ihmisille taustasta riippumatta, voi olla haastavaa pysyä mukana muutoksessa tai hahmottaa mitä taitoja ylipäänsä tarvitaan. 

Ota digitaidot rohkeasti puheeksi asiakastyössä 

Digitaitojen puutteet saattavat olla usein niin sanotusti piilossa, eivätkä tule ilmi asiakkaita kohdatessa. Varsinkin uusia asiakkaita tavatessa olisi hyvä kysyä rohkeasti digitaidoista, samalla kun keskustelee muutenkin elämäntilanteesta ja kartoittaa asiakkaan tuen tarpeita.  Paikoissa, joissa kohdataan asiakkaita, olisi hyvä olla jokin selkeä runko, jonka avulla kysytään digitaidoista. Kriminaalihuollon tukisäätiössä on tehty takaisin digiyhteiskuntaan-käsikirja, joka auttaa rikostaustaisia saamaan tarvittavia asioita kuntoon vapautumisen jälkeen. Takaisin-digiyhteiskuntaan_opas.pdf (krits.fi) 

Digitaitojen puute saattaa hävettää ja apua voi olla vaikeaa pyytää

Digitaitojen puutteita ei osata sanoittaa ja voi olla vaikeata hahmottaa mitä taitoja yhteiskunnassamme tarvitsee. Ohjatessani asiakkaita olen huomannut, että välillä digitaitojen puutteet löytyvät sattumalta. Saatetaan pyytää apua esimerkiksi kelan tukien hakemiseen, mutta sivulauseessa sanotaan, ettei osaa itse täyttää hakemuksia ollenkaan tai omat taidot koetaan huonoiksi.  

Työntekijän täytyy olla herkillä huomaamaan asiakkaan tuen tarpeet, esimerkiksi nykypäivän tukihakemukset ovat haastavia myös digitaidot omaaville

Rikostaustaisilla on usein puutteita digitaidoissa, koska vankilassa digitaitojen ylläpito ja opettelu on vaikeaa. Vankiloissa esimerkiksi henkilökohtaisen sähköpostin lukemiseen ei ole mahdollisuutta ja muutenkin internetin käyttöä on rajattu laajasti. Vankilassa digitaitojen ylläpito ei myöskään ole välttämätöntä, jolloin taidot ruostuvat. Vaikka digitaitoihin ei osata pyytää tukea on sille silti tarvetta ja siksi on harmi, että rahoitus loppuu. 

Omat digitaidot tärkeänä työkaluna 

Asiakastyötä tekevät tuovat esille usein myös omaa epävarmuutta digilaitteiden käyttöä kohtaan. Työpaikoilla digituen antaminen ei rajoitu ainoastaan asiakkaisiin, vaan myös työkaverit tarvitsevat digitukea.  

Työyhteisöissä olisi hyvä selvittää laajemmin digitaitoja ja onko tarvetta käydä esimerkiksi digikoulutuksia. Varmuus omasta osaamisesta helpottaa asiakkaille annettavaa digitukea.