Itsemurha yhteisössä

Rikos- ja päihdetaustaisille suunnatun kohtaamispaikan työntekijä lukee työpäivänsä aluksi puhelimeen tulleita viestejä. Viesteissä vilahtelee asiakkaiden huolet ja murheet: Rahat ei riitä vuokraan ja ruokaan, vieroitusoireet ovat nousemassa kestämättömiksi, ihmissuhteet ovat solmussa, yksinäisyyden kokemuksia ja tuntuu, ettei pää enää kestä…

Yksi viesteistä kuitenkin pysäyttää. Yhteisöön kuulunut asiakas on tehnyt itsemurhan.

Yksi viesteistä kuitenkin pysäyttää. Yhteisöön kuulunut asiakas on tehnyt itsemurhan. Tieto asiakkaan itsemurhasta muuttaa kohtaamispaikan kyseisen päivän rakenteen ja tunnelman. Työntekijät kokoontuvat ja käsittelevät saapuneen tiedon aiheuttamat tunteet.

Tehtiinkö me kaikkemme tämän asiakkaan eteen? Olisiko jotakin pitänyt tehdä toisin? Miksi hän päätti tehdä näin? Eikö asiat olleet menossa parempaan suuntaan? Mitä emme huomanneet?

Erilaisten tunteiden käsittelyn jälkeen kaivetaan kuitenkin esiin ammatillisuus. Tämäkin kuuluu meidän työhömme.

Erilaisten tunteiden käsittelyn jälkeen kaivetaan kuitenkin esiin ammatillisuus. Tämäkin kuuluu meidän työhömme.

Työskentely jatkuu yhteisössä. Jokainen asiakas reagoi tilanteeseen eri tavoin ja jokaiselle heistä pyritään löytämään oikeanlainen apu päivän aikana. Surua käsitellään niin yhdessä kuin erikseen. Asiakkaat hakevat tukea ja lohtua toisiltaan.

Vertaisuus auttaa ja tuo ymmärrystä tilanteeseen. Jotkut asiakkaista haluavat keskustella tiedon aiheuttamista tunteista työntekijän kanssa kahden kesken. Ammatillisuus luo turvaa ja rauhaa. Toiset taas hakevat apua toiminnasta. Yhteinen kävelylenkki purkaa pahaa oloa niin kehosta kuin mielestä. Jokainen asiakas tulee kohdatuksi ja autetuksi.

Työntekijöiden työ jatkuu itsemurhan tehneen läheisten kanssa.

Työntekijöiden työ jatkuu itsemurhan tehneen läheisten kanssa. Isä kiittää osanotosta ja avun tarjoamisesta. Äiti haluaa keskustella pidempään. Hänelle tuo lohtua tieto, että asiakas oli yhteisössä pidetty ja arvostettu. Äiti lupaa olla yhteydessä työntekijään jatkossakin, jos vielä haluaa keskustella. Asiakkaan puolisoa ei tavoiteta. Huoli hänestä kasvaa, mutta työntekijä ei voi kuin toivoa, että puoliso on kunnossa ja että hän tulee kohdatuksi jonkun muun toimesta surunsa keskellä.

Tänään vietetään itsemurhan tehneiden muistopäivää sytyttämällä kynttilöitä ympäri Suomea. Kynttilätapahtumalla kunnioitetaan itsemurhan kautta kuolleiden muistoa ja pyritään tuomaan lohtua läheistensä menettäneille.

Suomessa tehdään keskimäärin 2–3 itsemurhaa päivässä.

Suomessa tehdään keskimäärin 2–3 itsemurhaa päivässä. Suru koskettaakin päivittäin isoa joukkoa suomalaisia. Ne voivat olla perheen jäseniä, sukulaisia, ystäviä, työkavereita, vertaisia, ammattilaisia tai muita läheisiä.

Jokainen heistä tarvitsee ajan ja paikan tunteiden käsittelyyn. Jokainen tarvitsee aitoja kohtaamisia. Jokainen heistä tarvitsee toista ihmistä lähelleen. Kohdataan tänään ne ihmiset, jotka ovat lähellämme ja muistellaan lämmöllä niitä, jotka eivät enää ole keskuudessamme.