Uusi hanke tarttuu rikosseuraamusasiakkaiden rahapeliongelmiin

Kuvituskuva: kahleista vapautunut henkilö seisoo ilta-auringossa

Kriminaalihuollon tukisäätiön kolmivuotinen RISERaPeli-hanke keskittyy rikosseuraamusasiakkaiden rahapeliongelmien ehkäisyyn ja kuntoutukseen.

Hankkeen tehtävänä on sisällyttää rahapelaamisen puheeksiotto ja ongelmallisesti pelaavien tunnistaminen osaksi rikosseuraamusalan työntekijöiden ammatillista osaamista. Hankkeessa kehitetään myös toimivia keinoja ja menetelmiä rahapeliongelmasta kuntoutumiseen.

Tavoitteena on saada rahapeliongelmien palvelukokonaisuus osaksi kaikkia yhdyskuntaseuraamuksia valtakunnallisesti ja sitä pilotoidaan valvottuun koevapauteen.

Hanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Peliklinikan, Peluurin, Sosped-säätiön sekä THL:n kanssa.

Yhdessä yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa kehitetään menetelmiä, joilla yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja valvotun koevapauden vankien rahapeliongelmat ja riskitasolla pelaaminen tunnistetaan rikosseuraamuksen aikana.

Hanke kehittää kohderyhmälle sopivan verkossa toimivan kuntoutusohjelman sekä valtakunnallista verkossa toimivaa että pääkaupunkiseudulla kasvokkain tapahtuvaa vertaistukitoimintaa.

Kriminaalihuollon tukisäätiön RISERaPeli-hanke on jatkumoa Uudellamaalla toteutetulle Rikosseuraamuslaitoksen ja Peliklinikan yhteistyöhankkeelle, jonka tavoitteena oli tuoda rahapeliongelmien käsittely osaksi yhdyskuntaseuraamuksia.

Hankkeessa toimii projektityöntekijänä yhteisöpedagogi AMK Sofia Holmberg. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.