Majas pappa sitter i fängelse ‒ en bok för barn vars förälder sitter i fängelse

Miiru vilkuttaa parvekkeelta”Majas pappa sitter i fängelse” är boken för alla de barn som väntar på att pappa ska komma hem.

”Majas pappa sitter i fängelse” (original Miirun isä on vankilassa) beskriver ur barnets perspektiv hur det känns när en förälder är borta hemifrån på grund av ett fängelsestraff. I boken behandlas barnets vardag och känslor som förälderns fängelsevistelse kan väcka hos barnet ‒ hur känslorna känns och hur barnet kan handskas med dem.

Majas pappa sitter i fängelse riktar sig till barn i åldern cirka 3‒8 år vars förälder sitter i fängelse. Syftet med boken är att hjälpa barnet med att känna igen känslor och främja känslokunskaperna. Boken hjälper också de vuxna med att förstå vad barnet upplever och tänker. Den fungerar som ett hjälpmedel för barnets föräldrar eller professionella som arbetar med barn och familjer, när de ska föra svåra saker på tal.

”Vi hoppas på att boken ger barnet tröst och hopp genom att barnet identifierar sig med bokens huvudperson och teman”, säger bokens författare Noora Alanen. Hon arbetar som ansvarig ledare för barn- och närståendearbetet vid Kriminalvårdsstiftelsen.

Responsen från barnläsare visar att boken också lämpar sig för barn vars förälder bor utomlands eller som på grund av skilsmässa sällan har möjlighet att träffa sin förälder.

Boken finns på svenska som ljudboksversion på Youtube

Du kan lyssna och se boken på svenska här.

Boken har lästs på svenska av Malin Olkkola. Tack till Svenska YLE och BUU-Klubben! Boken har översatts till svenska av Venla Kjellberg och illustrerats av Anne Muhonen.

Mer information:
Anastasia Lapintie, ansvarig för barn- och närståendearbetet,
Kriminalvårdsstiftelsen
anastasia.lapintie@krits.fi
050 412 4016