Neurokirjon huomioon ottaminen vähentää uusintarikollisuuden riskiä

Neurokirjon piirteet ovat erittäin yleisiä vangeilla. Esimerkiksi ADHD on vankien keskuudessa jopa 5–10 kertaa yleisempi kuin väestössä keskimäärin. Tutkimusten mukaan nuorisovangeista jopa 30,1 % ja aikuisvangeista 26,2 % kärsii ADHD-oireista. Lapsuuden ADHD on vahva ennustetekijä nuoruuden ja aikuisuuden rikolliselle käyttäytymiselle.

Vaikka neurokirjon piirteiden tiedetään olevan vangeilla yleisiä, niitä ei edelleenkään tunnisteta tai hoideta tarpeeksi.

Vankien kuntoutuksessa tulisi ottaa huomioon erityisesti diagnosointi oikeanlaisen kuntoutuksen mahdollistamiseksi, mahdollinen lääkehoidon tarve sekä erilaiset tukitoimet ja toimintaterapia. Moni hyötyy myös esimerkiksi tunteidensäätelyn harjoitteista, kommunikaatiotaitojen opettelusta ja erilaisten opiskelutekniikoiden harjoittelusta. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan oikeanlaisen kuntoutuksen ja lääkehoidon on huomattu vähentävän uusintarikollisuutta miehillä jopa 32 % ja naisilla jopa 41 %.

Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppimisvalmennuksen asiantuntija Anna Taavitsainen kohtaa työssään vankeja, joilla on neurokirjon piirteitä.

”Tukea oppimisvaikeuksiin on vaikea saada vankilasta käsin, mikä on harmi. Meidän kauttamme tukea saaneet ovat todella motivoituneita. Palautteen perusteella asiakkaat kokevat työskentelyn erittäin hyödyllisenä”, Taavitsainen sanoo.

Varsinkin nuoret hyötyvät yksilöllisestä tuesta

Perinteiset rikosoikeudelliset ohjelmat tai väliintulot voivat olla jopa haitallisia tai ainakin soveltumattomia neurokirjon nuorelle. Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten toiminnassa neurokirjon piirteisiin ja niiden tuomiin haasteisiin törmätään lähes päivittäin.

”Nuorten kanssa työskentelyssä otetaan huomioon, että kaikki eivät ole samasta muotista. Se luo myös ilmapiirin, jossa erilaisuus hyväksytään ja sellaisessa yhteiskunnassa nuori pysyy mukana”, kertoo Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminnan vastaava ohjaaja Charlotte Pettersson.

Neurokirjon piirteiden tunnistaminen ja oikeanlaisen kuntoutuksen ja tuen saaminen vähentää paitsi inhimillistä kärsimystä, myös yleistä hyvinvointia ja yhteiskunnallista turvallisuutta.

Webinaari: Avain onnistuneempaan asumiseen – neurokirjo jokapäiväisessä elämässä

Kriminaalihuollon tukisäätiö, Vapautumisen asumisen verkosto sekä Oppimisvalmennustyön verkosto järjestävät 16.3. webinaarin, jonka teemana on neurokirjo, rikostaustaisuus sekä asuminen. Webinaari on kaikille avoin.
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä linkistä.