Mitä kriminaaliasiamiestoiminta tekee? Uusi video on julkaistu

Kriminaalihuollon tukisäätiön kriminaaliasiamiestoiminta on tuottanut lyhyen piirrosvideon, johon on tiivistetty toiminnan ydin yhteen minuuttiin. Videon tarkoituksena on havainnollistaa sitä, millä tavalla vankien oikeuksien toteutumiseen vaikutetaan ja miksi se on koko yhteiskunnan etu.

Vangit ja heidän läheisensä ovat moninainen joukko ihmisiä, jotka elävät erilaisissa elämäntilanteissa ja joilla on erilaisia tuen tarpeita. Kriminaalihuollon tukisäätiön kriminaaliasiamiestoiminta aja vankien ja heidän läheistensä etua ja edistää heidän oikeuksiaan.

Suomessa yli puolet vapautuvista vangeista uusii rikoksensa viiden vuoden seuranta-ajalla. Luku on muihin Pohjoismaihin verrattuna korkea. Rikollisuudesta aiheutuu inhimillisen kärsimyksen lisäksi yhteiskunnalle vuosittain arviolta n. 1,8 miljardin euron kustannukset.

”Videon avulla haluamme lisätä tietoisuutta vangeista ja heidän läheisistään, heidän palvelutarpeistaan sekä oikeuksistaan palveluihin sekä kertoa omasta toiminnastamme”, kertoo Kriminaaliasiamies Marjatta Kaurala.

Uusintarikollisuutta voidaan ehkäistä huomioimalla rikosseuraamusasiakkaiden ja heidän läheistensä palveluntarpeet sekä turvaamalla pääsy peruspalveluihin. Vankien oikeuksien toteutuminen ehkäisee uusintarikollisuutta ja on kaikkien etu.

Katso video:

Katso video Youtubessa

Ota yhteyttä:

Marjatta Kaurala
kriminaaliasiamies
050 3447 582
marjatta.kaurala@krits.fi

Kriminaaliasiamiestoiminta