Päihteillä ja rikoksilla oireilevien nuorten tuen tarve on suuri, haasteena on nuorten sitouttaminen kuntoutukseen

Tilastojen mukaan nuorten rikollisuus on ollut laskussa vuosia, mutta osalla nuorista tilanne näyttää synkemmältä kuin koskaan. Tehdyt rikokset ovat aiempaa vakavampia ja erityisesti väkivaltarikosten osuus on kasvussa. Myös nuorten huumeiden käyttö on lisääntynyt ja huumeisiin kuollaan yhä nuorempina. Haasteena on rikoksilla oireilevien ja rikoksista tuomittujen nuorten tavoittaminen sekä sitouttaminen kuntoutustoimintaan, johon Kriminaalihuollon tukisäätiö löysi vastauksen musiikista.

Etenkin Uudellamaalla vakavat ongelmat kasaantuvat tietylle joukolle nuoria. Uhkana on, että päihdeongelmat ja rikoskierre syventyvät, ja erot muuhun ikäluokkaan kasvavat. Rikosseuraamuslaitoksen tilastot osoittavat, että vangin nuori ikä lisää uusintarikollisuuden riskiä huomattavasti.

Elämäntapojen muutosta vaikeuttavat muun muassa oireilevien nuorten heikko sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, työttömyys sekä rikolliseen historiaan liittyvä stigma. Ongelmien kasaantuessa myös palveluntarve moninaistuu: tukea tarvitaan muun muassa päihde-ja mielenterveysongelmiin sekä oppimisvaikeuksiin. Usein palveluntarjoajilta uupuu tarvittava moniammatillinen yhteistyö ja tukea tarvitseva nuori jää yksin.

Musiikki sitouttaa kuntoutukseen – rap-työpajat saivat suuren suosion

Viime keväänä Kriminaalihuollon tukisäätiö sai mahdollisuuden yhteistyöhön kahden rap-artistin ja kokemusasiantuntijan, Roni Truen ja Sipulijaskan kanssa. Artistit pitivät rikoksilla oireileville nuorille työpajoja, joissa he tuottivat nuorten kanssa musiikkia sanoituksineen alustaloppuun saakka.

”Osallistujia olisi ollut paljon enemmänkin kuin mitä keväällä oli mahdollista ottaa mukaan. Musiikki sitoutti nuoria paremmin kuin moni muu toiminta”, kertoo nuorten toiminnoista vastaava ohjaaja Hanna Myyrä.

”Kokeiluun osallistuneet nuoret vähensivät päihteiden käyttöä tai lopettivat päihteiden käytön kokonaan. Muutosta näkyi myös sosiaalisissa suhteissa ja elämäntavoissa.”, Myyrä sanoo.

Myös tutkimukset vahvistavat luovan toiminnan merkityksen päihde-ja mielenterveyskuntoutuksessa. Hyvien tulosten ja suosion myötä työpajatoimintaa päätettiin jatkaa, ja keväästä lähtien Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminnan studiolla on ollut mahdollisuus saada ohjausta rap-musiikin tekemiseen ja tämän ohessa yksilöllistä tukea kuntoutumiseen. Kriminaalihuollon tukisäätiö on hakenut studiotyöskentelylle lisärahoitusta.