Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto ehdotuksesta vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta

Lausunto

Asia:  VN/25020/2022

Asetuksen 35 § muutos koskee vankien omatoimisen ruokahuollon korvauksia avolaitoksissa. Rikosseuraamuslaitos maksaa vangeille ruokarahaa elintarvikkeiden hankkimiseksi. Aamiaisesta saatua korvausta korotettaisiin 1,50:stä eurosta 1,65 euroon, lounaasta ja päivällisestä saatua korvausta kumpaakin 2,50:stä eurosta 2,75 euroon sekä iltapalasta saatua korvausta 1,10 eurosta 1,20 euroon. Esityksen mukaan ruokahuollon korvauksia esitetään nostettavaksi elinkustannusten nousua vastaavasti. Elinkustannusindeksin mukainen hintojen muutos samoin kuin kuluttajahintaindeksin mukainen muutos on vuosina 4/2017-4/2022 ollut lähes 10 %.

Säätiö katsoo, että ruokahuollon korvausten korottaminen on välttämätöntä vähintään elinkustannusten nousua vastaavasti.  Esitetyn korotuksen jälkeenkään ruokaraha ei tule olemaan riittävä kattamaan todellisia kustannuksia. Omatoimisen ruokahuollon korvauksia ei ole korotettu vuoden 2017 jälkeen ja kustannustason noustua nopeasti vuoden 2022 aikana vankien on ollut entistä vaikeampi saada ruokahuollon korvaus riittämään.

Omatoimisen ruokahuollon korvausten mitoituksessa on otettava huomioon se, että vangit eivät pysty valitsemaan kauppaa tai asiointiaikaa edullisempien ostosten tekemiseksi. Asiointi tapahtuu vankilan läheisissä yhdessä tai useammassa kaupassa tiettyyn aikaan viikosta (usein perjantai-iltapäivisin). Useiden avovankiloiden sijaitessa kaukana keskuksista, lähin kauppa voi hintatasoltaan olla hyvinkin kallis.

 

Marjatta Kaurala
Kriminaaliasiamies

11.11.2022